điện toán đám mây

Cách bảo vệ dữ liệu trên nền tảng đám mây
Dịch vụ trên đám mây đang ngày càng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức. Các cơ quan, tổ chức không hiểu đúng mức độ quan trọng của việc bảo vệ an toàn đám mây hoặc không lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ đám mây và ứng dụng của họ có thể đối mặt với nhiều rủi ro về mặt thương mại, tài chính, kỹ thuật, pháp lý và tuân thủ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO