Đời sống xã hội

Điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài bán hàng đa cấp tại Việt Nam

BT 27/11/2023 09:34

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn bán hàng đa cấp tại Việt Nam cần điều kiện gì?

Theo quy định, từ ngày 20/6/2023, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn bán hàng đa cấp tại Việt Nam cần có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp tối thiểu là 3 năm liên tục ở một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Khoản 4, Điều 1, Nghị định 18/2023/NĐ-CP “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”, có hiệu lực từ 20/6/2023 quy định bổ sung Điểm h, Khoản 1 Điều 7, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP như sau: Trong trường hợp tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông, tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đó phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu là 3 năm liên tục ở một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Như vậy, từ 20/6/2023, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn bán hàng đa cấp tại Việt Nam cần có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp tối thiểu là 3 năm liên tục ở một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài bán hàng đa cấp tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO