digital marketing

Xu hướng ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam
Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay đã nhanh chóng nắm bắt và vận dụng truyền thông xã hội (TTXH) trong các hoạt động marketing. Tuy nhiên, việc sử dụng TTXH trong marketing của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam cần phải được chuyên nghiệp hóa để nâng cao chất lượng và hiệu quả nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong tương lai, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng hơn nữa đến việc đẩy mạnh hoạt động marketing qua TTXH, vì đây là một bộ phận cấu thành quan trọng của xu hướng marketing số, góp phần cấu thành nền kinh tế số trong thời đại công nghiệp 4.0.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO