Hà Giang ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

Trường Thanh| 02/02/2021 08:57
Theo dõi ICTVietnam trên

UBND tỉnh Hà Giang vừa có văn bản số 27/KH-UBND ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để triển khai thực hiện trong năm 2021.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục thực hiện cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước, bảo đảm tính hiệu quả, thực chất gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho người dân, doanh nghiệp (DN), tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn, thu hút mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu về việc rà soát để cắt giảm các quy định, TTHC không thật sự cần thiết, gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trọng tâm là việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử và nâng cao số lượng, chất lượng DVCTT, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG); tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng văn bản điện tử trong thực hiện TTHC, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử.

Hà Giang ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm 2021 - Ảnh 1.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết các thủ tục cho người dân. Ảnh: dbnd.hagiang.gov.vn

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ chính như: Tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ; triển khai rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; công bố, công khai, thực hiện niêm yết theo đúng hướng dẫn; xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Cùng với đó là tiếp tục triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, thực hiện đồng bộ các quy định tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, thực hiện giải quyết TTHC theo phương án 05 tại chỗ; thực hiện công tác thông tin, truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC, như: phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện việc tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC; tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến, thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Để triển khai Kế hoạch có hiệu quả, đồng bộ, kịp thời, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021 của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, báo cáo định kỳ tình hình và kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

Kế hoạch cũng xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời hạn hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện kiểm soát TTHC; yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách TTHC; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC.

Các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác CCHC đã cơ bản được hoàn thành

Theo UBND tỉnh Hà Giang, trong 10 năm triển khai thực hiện (2011-2020) công tác cải cách hành chính (CCHC), TTHC luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ về công tác CCHC đã cơ bản được hoàn thành, góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của CQHC nhà nước.

Trong đó, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và 42/43 (tương đương 97,7%) nhiệm vụ CCHC theo Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2016 có bước tăng vượt bậc (đạt 75,20 điểm, xếp thứ 28/63, tăng 29 bậc), năm 2017 tăng 3 bậc. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019 đạt 80,80 điểm, xếp thứ 35/63, tăng 28 bậc và về đích trước 1 năm so với nhiệm vụ Chính phủ giao. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với thực tế của địa phương.

Cùng với đó, công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC được tiến hành thường xuyên. Hiện tỉnh Hà Giang và 11/11 huyện, thành phố đều thành lập Trung tâm hành chính công, 100% ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đều được kịp thời giải quyết. Công tác cải cách tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp, kiện toàn đúng quy định, phù hợp; việc ứng dụng CNTT được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến từng cơ quan, đơn vị.

Hệ thống giao ban trực tuyến, phần mềm quản lý văn bản VNPT iOffice, ứng dụng chữ ký số tiếp tục được duy trì tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, góp phần phát triển KT-XH.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO