Truyền thông

Hải Dương chủ trương có ít nhất 50 sản phẩm OCOP/năm

Đỗ Thêu 07/11/2023 12:16

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát huy những lợi thế của từng địa phương, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn, tỉnh Hải Dương đã đặt ra mục tiêu mỗi năm có ít nhất 50 sản phẩm đạt được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên.

z3953552004183_9650fbf25546019b44dba62947c4f4f4-2-.jpg
Bánh đậu xanh Rồng vàng Hoàng Gia được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Hiện tại, toàn tỉnh Hải Dương có 234 sản phẩm OCOP được chứng nhận và xếp hạng.

Chương trình OCOP tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo bước đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn, tạo sức bật phát triển kinh tế trên phạm vi toàn tỉnh.

Chương trình OCOP cũng là giải pháp để Hải Dương thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế, tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành Kế hoạch “Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, đến năm 2025: Tỉnh phấn đấu ít nhất có thêm 150 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 03 sản phẩm đạt 5 sao; củng cố và nâng cấp khoảng 25% sản phẩm OCOP, ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn; 25% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định; 30% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP; Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, có ít nhất 30% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng OCOP, sàn giao dịch thương mại điện tử...) và định hướng xuất khẩu; hỗ trợ 08 điểm quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Tỉnh đang nỗ lực củng cố và nâng cấp 10% số sản phẩm OCOP hiện có, tập trung hơn vào việc phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm và phát triển dịch vụ du lịch nông thôn. Đồng thời, hỗ trợ 03 điểm quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Hải Dương đặt ra mục tiêu đạt hằng năm có 10% các chủ thể OCOP xây dựng chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, 10% OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định, 10% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, có ít nhất 10% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng OCOP, sàn giao dịch thương mại điện tử...)

Để chương trình OCOP đạt kết quả cao, trong thời gian tới, UBND tỉnh Hải Dương sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và chủ thể tham gia Chương trình OCOP; Tổ chức đào tạo nghề cho người lao động lồng ghép với hoạt động đào tạo đang thực hiện trên địa bàn; Tổ chức đi trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tế tại một số tỉnh, thành phố đã triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình; Đẩy mạnh phong trào phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP; Đồng thời, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm, trong đó quan tâm hỗ trợ cải tiến mẫu mã, bao bì, tem, nhãn mác, hướng tới hình thành các sản phẩm thương hiệu cấp tỉnh, cấp quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điều hành, triển khai thực hiện Chương trình OCOP: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý Chương trình; phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn hỗ trợ kinh phí thưởng cho các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên nhằm khuyến khích, động viên các chủ thể tham gia Chương trình OCOP, tạo phong trào sâu, rộng về Chương trình OCOP.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương chủ trương có ít nhất 50 sản phẩm OCOP/năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO