hệ thống thông tin báo cáo

 • Đổi mới lề lối, phương thức làm việc trên môi trường điện tử

  Đổi mới lề lối, phương thức làm việc trên môi trường điện tử

  Tổ công tác của Thủ tướng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó có công tác xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng.
 • Chuẩn bị khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

  Chuẩn bị khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, thời gian qua, các Bộ, cơ quan đã tích cực thực hiện xây dựng hệ thống thông tin báo cáo (TTBC) Chính phủ, để hệ thống được khai trương trong tháng 3/2020; đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện giao diện, chỉnh lý nội dung hợp lý theo hướng giao diện thân thiện, xuất phát từ nhu cầu của người dùng, thuận tiện cho người sử dụng.
ICT Việt Nam