Truyền thông

Hỗ trợ NXB Lao động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử

Lan Nguyễn 22/06/2024 22:20

Ngày 18/6/2024, Cục Xuất bản, in và phát hành - Bộ TT&TT đã ban hành Kết luận thanh tra số 739/KL-CXBIPH về việc chấp hành quy định của pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Nhà xuất bản (NXB) Lao động.

Trước đó, ngày 03/4/2024, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành Quyết định thanh tra số 349/QĐ-CXBIPH về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử tại NXB Lao động, địa chỉ Tầng 4, Khu A, Tòa nhà 97 phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Ngày 19/4/2024, Đoàn thanh tra đã thực hiện công bố Quyết định thanh tra và thanh tra trực tiếp tại NXB Lao động từ ngày 06/5/2024 đến 20/5/2024.

Đoàn Thanh tra đã kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử của NXB Lao động theo 2 nội dung chính: (1) Chấp hành các quy định về điều kiện xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử; (2) Về chấp hành quy định đối với thực hiện xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử theo xác nhận đăng ký xuất bản điện tử.

Qua kiểm tra, xác minh, Đoàn Thanh tra đưa ra một số kết quả: Về thiết bị, công nghệ và nhân lực kỹ thuật, NXB Lao động có 01 máy chủ đặt tại Việt Nam, được thuê của Công ty CP Công nghệ VHMT Việt Nam. NXB Lao động có thiết bị, phần mềm phục vụ việc thiết kế, dàn trang, ghi dữ liệu trên các phương tiện điện tử; xuất bản phẩm điện tử được số hóa sau khi biên tập, định dạng và được lưu trữ trên các phương tiện điện tử để thực hiện xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.

Về biện pháp kỹ thuật, NXB Lao động sử dụng phần mềm diệt virus Windows Security được cập nhật thường xuyên có bản quyền nhằm chống xâm nhập trái phép qua hệ thống mạng Internet; xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin (ATTT) theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ để xử lý sự cố về an toàn, an ninh thông tin.

NXB Lao động hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản điện tử theo đúng Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử số 7540/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In, Phát hành cấp ngày 19/12/2022 và đảm bảo các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 45 Luật Xuất bản. NXB Lao động thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử tại tên miền: nxblaodong.com.vn.

Kết quả kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định đối với việc thực hiện xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử theo xác nhận đăng ký xuất bản điện tử, Đoàn Thanh tra đưa ra một số nhận xét:

Về thực hiện đăng ký xuất bản điện tử, NXB Lao động thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký xuất bản; thực hiện đúng xác nhận đăng ký xuất bản; trả lại mã ISBN không thực hiện theo quy định.

Đối với việc thực hiện kiểm tra 82 xuất bản phẩm điện tử và yêu cầu NXB Lao động cung cấp hồ sơ, tài liệu chi tiết của 82 xuất bản phẩm điện tử trên: NXB Lao động thực hiện xuất bản phẩm điện tử đúng quy định về Đăng ký xuất bản; Quyết định xuất bản; Hợp đồng liên kết xuất bản; biên tập và ký duyệt bản thảo; nộp lưu chiểu; Quyết định phát hành.

Về kết quả kiểm tra trên trang website: http://nxblaodong.com.vn: NXB Lao động thực hiện đúng quy định tại Điều 45 và khoản 2, khoản 3 Điều 46 Luật xuất bản; Điều 17 và Điều 19 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Kết quả thanh tra cũng nêu rõ, NXB Lao động thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước theo đúng điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Thông qua kết quả kiểm tra, Cục Xuất bản, In và Phát hành đưa ra một số kết luận. Về ưu điểm, NXB Lao động nghiêm túc chấp hành Quy định thanh tra số 349/QĐ-CXBIPH ngày 03/4/2024 của Cục trưởng Cục xuất bản, In và Phát hành; có tinh thần hợp tác trong suốt quá trình thanh tra; cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu cũng như báo cáo, giải trình kịp thời, đúng nội dung mà Đoàn Thanh tra yêu cầu.

NXB Lao động chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử và liên kết xuất bản xuất bản phẩm điện tử theo quy định.

Về mặt tồn tại, thiếu sót, kết luận nêu rõ, việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu chưa khoa học; thủ tục hành chính trong việc cấp Quyết định xuất bản một số xuất bản phẩm không rà soát kỹ, dẫn đến thông tin về số thứ tự, mã số ISBN chưa chuẩn xác so với xác nhận đăng ký của Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Đoàn Thanh tra đưa ra kiến nghị biện pháp xử lý. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ NXB Lao động phát triển xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử; Giao nhiệm vụ, đặt hàng NXB Lao động thực hiện các chương trình, đề án cung cấp xuất bản phẩm điện tử cho hệ thống tủ sách công đoàn, tủ sách công nhân.

Đoàn Thanh tra cũng kiến nghị NXB Lao động cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quy trình xuất bản; hoàn thiện quy chế nội bộ về lưu giữ hồ sơ, tài liệu và ban hành quyết định xuất bản; Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan về công nghệ, ATTT./.

Bài liên quan
  • Xuất bản điện tử: Trào lưu trên thế giới và bước chuyển tại Việt Nam
    Dù có những bước tiến mạnh mẽ, việc khai thác hiệu quả thị trường sách điện tử vẫn là vấn đề đặt ra với không riêng ngành xuất bản mà cần sự chung tay của nhiều ngành, đặc biệt là sự thay đổi trong nhận thức, hành động, cũng như là hành lang pháp lý về chuyển đổi số (CĐS).
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ NXB Lao động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO