lịch sử loài người

 • Sách và người nổi tiếng

  Sách và người nổi tiếng

  Bill Gates từng trả lời câu hỏi về tầm quan trọng của sách, rằng mỗi cuốn sách dạy cho chúng ta một cái gì đó mới và giúp ta nhìn thấy mọi thứ khác đi. Đọc sách thúc đẩy một cảm giác tò mò về thế giới. Chủ tịch tập đoàn Microsoft cho biết chính việc đọc sách đã giúp ông tiến về phía trước trong công việc và trong sự nghiệp của mình.
 • Bezonnomics - Kinh tế học Benzos

  Bezonnomics - Kinh tế học Benzos

  Amazon đã thay đổi cuộc sống loài người và trở thành công ty lớn nhất thế giới như thế nào?
 • Vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế số

  Vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế số

  Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra phương hướng phát triển mới cho nền kinh tế thông qua đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 • Những cuốn sách phát hành nhiều nhất đầu năm 2020

  Những cuốn sách phát hành nhiều nhất đầu năm 2020

  Dưới đây là những cuốn sách được phát hành nhiều nhất đầu năm 2020.
 • WHO, ITU kêu gọi các nhà mạng toàn thế giới nhắn tin cho người dân mùa dịch

  WHO, ITU kêu gọi các nhà mạng toàn thế giới nhắn tin cho người dân mùa dịch

  Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), sẽ hợp tác với các nhà mạng/công ty viễn thông trên toàn thế giới để gửi các tin nhắn (SMS) về thông tin y tế/sức khoẻ trực tiếp đến các máy điện thoại di động của người sử dụng nhằm phòng, chống Covid-19.