Năm 2030, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xếp hạng cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 188/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.
14:33 PM 10/02/2021 In bài viết này
Đẩy mạnh phát triển Mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trải nghiệm công nghệ 3D mapping giới thiệu về Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: VGP

Đến năm 2025 có chương trình hợp tác với đối tác quốc tế tại ít nhất 5 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có uy tín trên thế giới

Quyết định vừa được Thủ tướng phê duyệt đã bổ sung mục tiêu của Đề án, đó là: Xây dựng hệ thống Trung tâm đổi mới sáng tạo hỗ trợ nghiên cứu phát triển, khởi nghiệp sáng tạo, đảm bảo vận hành thành công các Trung tâm với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, cạnh tranh so với khu vực và quốc tế; phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh và các Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các bộ, ngành, địa phương, tổ chức có tiềm năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, phát triển mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia khuyến khích sự tương tác, kết nối nguồn lực trong hệ thống các Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước, nước ngoài; đến năm 2025 có chương trình hợp tác với đối tác quốc tế tại ít nhất 5 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có uy tín trên thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2030 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đạt xếp hạng trong 15 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới nổi của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 4 Mục III Điều 1 (các hoạt động của Đề án). Cụ thể, hình thành và hỗ trợ phát triển Mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia với các nội dung hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động sau:

Xây dựng, phát triển mạng lưới tổ chức, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư, chuyên gia, tổ chức tư vấn, huấn luyện, đào tạo, truyền thông, cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, vùng, quốc gia; tham gia với tư cách thành viên vào hoạt động của các mạng lưới ở phạm vi khu vực và thế giới, thu hút nguồn lực quốc tế hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước.

Cùng với đó là hoạt động hợp tác với chuyên gia, tổ chức quốc tế trong đào tạo, huấn luyện; truyền thông; tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị, hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và ngoài nước; tư vấn chuyển giao công nghệ, đầu tư, phát triển thị trường; nghiên cứu, khảo sát, báo cáo đánh giá, tư vấn hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; mời chuyên gia, cố vấn, người Việt Nam thành công ở nước ngoài đến làm việc, tư vấn thường xuyên, cung cấp dịch vụ cho các khu dịch vụ tập trung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở phạm vi ngành, vùng, địa phương, cơ sở.

Đồng thời, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn cấp cao Mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hằng năm, ở quy mô quốc gia, quốc tế.

Chính phủ cam kết đồng hành cùng cá nhân, DN trong đổi mới sáng tạo

Tại Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 và khởi công xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức đầu tháng 1 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là lợi thế quan trọng nhất trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của bất kỳ quốc gia nào. Thực tiễn 20 năm trở lại đây đã chứng minh đổi mới sáng tạo có vai trò động lực quan trọng trong tăng năng suất, tăng trưởng, hiệu quả phát triển quốc gia. Đảng và Nhà nước đã nhận thức rõ điều này, phát triển đổi mới sáng tạo theo hướng lấy doanh nghiệp (DN) làm trung tâm. Bối cảnh cách mạng 4.0 với tốc độ thay đổi nhanh chóng buộc Việt Nam phải thích nghi, hành động mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng cho biết, KTXH nước ta năm 2020 tuy gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhưng so với tình hình chung trên thế giới vẫn là điểm sáng. Nước ta được cộng đồng quốc tế vinh danh là nền kinh tế năng động tăng trưởng nhanh ở châu Á, là một trong những nền kinh tế mới nổi thành công nhất đẩy lùi dịch bệnh, duy trì tăng trưởng dương trên thế giới.

Thủ tướng cho rằng để đạt được mục tiêu đến 2030, Việt Nam trở thành nước phát triển công nghiệp hiện đại trung bình cao, phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, có khát vọng vì một Việt Nam hùng cường mạnh mẽ.

"Phải dùng trí thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là yếu tố nội sinh quan trọng của tăng trưởng. Công nghệ mới là yếu tố quyết định tăng trưởng, chìa khóa đột phá phát triển, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình".

Thủ tướng khẳng định, thời gian tới, các bộ, ngành đặt DN, người dân là trọng tâm của đổi mới sáng tạo. Chính phủ cam kết đồng hành cùng cá nhân, DN trong đổi mới sáng tạo.

Trường Thanh
Xem thêm