năng lực truyền thông

Đào tạo và bồi dưỡng năng lực truyền thông chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam
Một quốc gia, tổ chức muốn phát triển được cần phải có các chính sách đúng đắn, phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Hiện nay, thế giới đang trải qua cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, để thích ứng với hoạt động truyền thông trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 và đối mặt với bối cảnh chuyển đổi số ngày nay, việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực truyền thông là một khía cạnh chính và quan trọng cần được quan tâm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO