Truyền thông

NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách quý về Bác Hồ

Thu Hiền 10:43 18/01/2024

Đầu năm mới 2024, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản 2 cuốn sách quý về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là: “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” của TS. Trần Viết Hoàn và “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do GS. Đặng Xuân Kỳ chủ biên.

Bao năm tháng trôi qua, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang hơi thở của thời đại. Tấm gương đạo đức của Người đã chinh phục mọi tấm lòng, mọi con người gần xa, và Người còn sống mãi trong trái tim nhân loại. Hai cuốn sách sẽ mãi là tài liệu quý cho mọi thế hệ bạn đọc.

bh.png
Hai cuốn sách quý về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong đấu tranh cách mạng.

Thấu hiểu đạo đức là nền tảng, là cái gốc của nguòi cách mạng nên suốt đời, Người kiên trì giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đồng thời, Người luôn thường xuyên tự rèn luyện và nêu một tấm gương đạo đức mẫu mực có tính nhất quán từ lời nói đến việc làm, từ việc lớn đến việc nhỏ.

Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Người cho rằng, mọi thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên đều xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình. Người cho đó là chủ nghĩa cá nhân vô cùng nguy hiểm, nó sinh ra hàng trăm thứ bệnh, đó là bệnh quan liêu, tham nhũng, bè phái, xu nịnh, hiếu danh, kiêu ngạo... Người yêu cầu cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phải dùng phương thuốc tự phê bình và phê bình một cách thường xuyên, triệt để mới đánh bại và quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn công lao to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, về tấm gương đạo đức thanh cao của Người, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ bảy có sửa chữa, bổ sung cuốn sách Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời của TS. Trần Viết Hoàn.

Cuốn sách gồm một số bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thực nhưng hết sức sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng như những sinh hoạt đời thường của Người. Những chỉ bảo ân cần cùng những lời dạy thiết thực về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là sự kết tinh những giá trị đạo đức, nhân văn của Người; là vũ khí để nhân dân ta đấu tranh chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức xã hội hiện nay.

Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh

Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc ta và toàn thể nhân loại. Được hình thành từ những ngày đầu bôn ba tìm đường cứu nước và phát triển trong suốt cuộc đời hoạt động không mệt mỏi, hệ thống phương pháp Hồ Chí Minh đã trở thành phương pháp cách mạng Việt Nam; phong cách của Người là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách cán bộ cách mạng, bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Vì thế, việc nghiên cứu, học tập, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành một yêu cầu bức thiết đối với toàn Đảng, toàn dân, đòi hỏi được triển khai một cách toàn diện, sâu sắc và có hệ thống. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới trên đất nước ta gần 40 năm qua, mở ra một thời kỳ đầy triển vọng cho cách mạng Việt Nam.

z5076281680185_1febf34afd6d9f29bb0951dd348067be.jpg
Cuốn sách khẳng định tầm quan trọng của việc vận dụng sáng tạo phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Đi sâu nghiên cứu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh có thể thấy rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Người, có thể hiểu rõ vì sao nhân cách Hồ Chí Minh đã trở thành một sức mạnh vô địch, chinh phục trái tim, khối óc của triệu triệu con người. Với mục đích và ý nghĩa đó, năm 1997, NXB Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh do GS. Đặng Xuân Kỳ chủ biên. Năm 2010, cuốn sách được xuất bản lần thứ hai. Năm nay, do nhu cầu bạn đọc và nhằm góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, NXB xuất bản lần thứ ba cuốn sách trên.

Có thể nói cuốn sách đã đi tới những kết luận bước đầu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, đưa công tác nghiên cứu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới. Các tác giả đã cố gắng làm rõ những nội dung của phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, tính thống nhất, mối quan hệ giữa phương pháp Hồ Chí Minh với phương pháp cách mạng Việt Nam, phong cách Hồ Chí Minh với phong cách của những người cộng sản chân chính...

Cuốn sách khẳng định tầm quan trọng của việc vận dụng sáng tạo phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, nhằm góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách quý về Bác Hồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO