Bác Hồ

NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách quý về Bác Hồ
Đầu năm mới 2024, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản 2 cuốn sách quý về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là: “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” của TS. Trần Viết Hoàn và “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do GS. Đặng Xuân Kỳ chủ biên.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO