sản xuất hàng hóa

 • Năng lực hội nhập quốc tế của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Việt Nam

  Năng lực hội nhập quốc tế của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Việt Nam

  Nhiều năm qua, ngành nông nghiệp luôn khẳng định được vị thế đóng góp cho kinh tế của đất nước. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng được sự quan tâm về mặt chủ trương, chiến lược từ chính phủ, chứng kiến các nguồn vốn đầu tư từ khu vực công, khu vực tư nhân và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 • Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

  Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

  Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:
 • Nông sản đặc sản giúp nông dân Lạng Sơn vươn lên làm giàu

  Nông sản đặc sản giúp nông dân Lạng Sơn vươn lên làm giàu

  Một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa sản phẩm đặc sản nông nghiệp tại Lạng Sơn mang lại giá trị thu nhập cho người dân khoảng 1.000 tỷ đồng/năm.
 • Bắc Giang nâng tiêu chí ở xã đạt chuẩn nông thôn mới

  Bắc Giang nâng tiêu chí ở xã đạt chuẩn nông thôn mới

  Qua 10 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn của tỉnh Bắc Giang đã có những đổi thay mạnh mẽ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên qua từng năm. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu bền vững ở những xã đã đạt chuẩn.
 • Tri thức trẻ: Nền tảng cho phát triển, sức mạnh của quốc gia

  Tri thức trẻ: Nền tảng cho phát triển, sức mạnh của quốc gia

  Trí thức gắn liền với sự hình thành của xã hội loài người, là nền tảng tiến bộ xã hội, là nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Đối với mỗi quốc gia, trong từng giai đoạn lịch sử, đội ngũ trí thức trẻ luôn là hạt nhân cho công cuộc xây dựng và phát triển, là tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển của quốc gia đó.
 • Công đoàn TT&TT phát triển trở thành công đoàn số

  Công đoàn TT&TT phát triển trở thành công đoàn số

  Với tinh thần thi đua, đổi mới, Đại hội Thi đua yêu nước Công đoàn ngành TT&TT giai đoạn 2020-2025 được tổ chức chiều 17/7, tại Hà Nội. Đại hội đã biểu thị tinh thần quyết tâm, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng những năm tiếp theo.
 • Bắc Giang ứng dụng công nghệ cao xây dựng nông thôn kiểu mẫu

  Bắc Giang ứng dụng công nghệ cao xây dựng nông thôn kiểu mẫu

  Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng góp sức của người dân, bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thay đổi rõ nét.
 • PCI 2019: Tiêu chí đo lường chất lượng cải cách hành chính ở các địa phương

  PCI 2019: Tiêu chí đo lường chất lượng cải cách hành chính ở các địa phương

  Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 tiếp tục ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây được xem là sự kiện nhằm đo lường, đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, nỗ lực cải cách hành chính (CCHC) của các địa phương, vì mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tư nhân.