sức khỏe nhân dân

"Truyền thông chủ động" về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Trong nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ mới ban hành, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền theo tinh thần "truyền thông chủ động, đi trước" để toàn xã hội đồng thuận, tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO