Diễn đàn

Thủ tướng đối thoại với thanh niên về xây dựng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng kỷ nguyên 4.0

AD 16:13 05/03/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

1.jpeg
Dự kiến ngày 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0". (Ảnh: VGP)

Cụ thể, theo kế hoạch được Bộ trưởng Nội vụ ban hành, dự kiến vào ngày 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đối thoại theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với thanh niên trên khắp 63 tỉnh, thành phố. Điểm cầu trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ; các điểm cầu trực tuyến tại Trụ sở T.Ư Đoàn và 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị đối thoại dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan ở Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban của Đảng, đại diện lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo T.Ư MTTQ Việt Nam, T.Ư Hội LHPN Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Cùng dự có đại biểu thanh niên đại diện cho thanh niên công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh sinh viên; tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số...

Theo đó, hội nghị là dịp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên, từ đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, đây cũng là dịp để phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên.

Nội dung của hội nghị dự kiến xoay quanh các nhóm vấn đề như: việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0; những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất.

Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Trung ương Đoàn chuẩn bị các nhóm câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của thanh niên đảm bảo rõ ràng, chính xác, sát với nhu cầu thực tiễn của thanh niên.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung trả lời kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, phục vụ hội nghị đối thoại; Tham dự và trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên tại hội nghị đối thoại theo phân công của Thủ tướng; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo phân công và bố trí kinh phí tổ chức hội nghị.

Các bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch.

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và Cách mạng 4.0, khi nền kinh tế chủ yếu dựa trên tri thức thì nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng thể hiện vai trò quyết định. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao được xem là yếu tố quan trọng, nòng cốt bảo đảm cho nền kinh tế phát triển, hội nhập sâu rộng, bền vững, ổn định trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức thời đại mới.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước cũng đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, coi đó là vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển kinh tế - xã hội./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng đối thoại với thanh niên về xây dựng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng kỷ nguyên 4.0
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO