Triển khai Nghị quyết Đảng XIII: Đắk Nông quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên

Vận dụng một cách hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông quyết tâm đưa địa phương trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên.
10:53 AM 25/02/2021 In bài viết này

Tỉnh Đắk Nông nằm ở phía Tây Nam vùng Tây Nguyên, phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk, phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Nam giáp tỉnh Bình Phước, phía Tây giáp Campuchia với 130 km đường biên giới, có 2 cửa khẩu chính là Bu Prăng và Đăk Perr. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 6.513 km2. Dân số trung bình năm 2010 là 513 nghìn người. Trên địa bàn tỉnh Đăk Nông có Quốc lộ 14 đi qua, nối Đắk Nông với Đắk Lăk, các tỉnh miền Đông Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh; có Quốc lộ 28 nối Đắk Nông với Lâm Đồng và Bình Thuận.

Trong tương lai, khi dự án khai thác và chế biến bauxit được triển khai thì tuyến đường sắt Đắk Nông-Chơn Thành-Di An ra cảng Thị Vải sẽ được xây dựng, mở ra cơ hội lớn cho Đắk Nông đẩy mạnh khai thác các thế mạnh của tỉnh. Mặt khác, Đắk Nông nằm trong vùng tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam, đang được Chính phủ 3 nước quan tâm tích cực đầu tư xây dựng nhằm tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là phát triển giao thông đường bộ, tạo sự kết nối giữa các trung tâm, phát triển mạnh mối quan hệ kinh tế liên vùng thông qua các chương trình hợp tác, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình và các quyết định phát triển kinh tế- xã hội trong vùng. Yếu tố này mở ra cho Đắk Nông có nhiều điều kiện khai thác và vận dụng các chính sách cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Triển khai Nghị quyết Đảng XIII: Đắk Nông quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên - Ảnh 1.

Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 3 đột phá chiến lược, đó là: Hoàn thiện thể chế pháp luật; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ về kinh tế-xã hội.

Với tỉnh Đắk Nông, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII cũng xác định 3 đột phát chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025. Một là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư của tỉnh, trước hết là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao môi trường cạnh tranh, thu hút đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp; Hai là xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên xây dựng mới và nâng cấp các tuyến đường nội tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng đề xuất Trung ương thúc đẩy đầu tư xây dựng tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Nguyên, qua Đắk Nông; Ba là phát triển nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị và đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và nguồn nhân lực trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, trụ cột.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, điều quan trọng nhất để có thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, là "Trước hết, cần phải có sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy đối với toàn bộ hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp và đột phá chiến lược đã đề ra. Quán triệt, thể chế hóa các Nghị quyết của địa phương, của Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... để lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả".

Triển khai Nghị quyết Đảng XIII: Đắk Nông quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đắk Nông đã quyết nghị, thông qua mục tiêu của năm 2021 là: "Phấn đấu đạt cao các chỉ tiêu, đặt bản lề, tạo động lực để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025". Cụ thể một số chỉ tiêu KT-XH đặt ra cho năm 2021 là: Tăng trưởng GRDP đạt trên 7,18%; GRDP bình quân đầu người đạt 50,62 triệu đồng; thu NSNN trên địa bàn 2.750 tỷ đồng, phấn đấu đạt 3.000 tỷ đồng; tỉ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh đạt 66%; tỉ lệ bảo đảm nước tưới cho diện tích cần tưới đạt 81%; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 2% trở lên, riêng tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên; thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế 31 xã); số tiêu chí bình quân mỗi xã trở lên đạt 16 tiêu chí.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên và thực hiện phương châm hành động năm 2021, UBND tỉnh đề ra giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo điều hành như sau:

Thứ nhất, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyết liệt, hành động khẩn trương để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện linh hoạt, có hiệu quả "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp thực hiện dự án, trong đó trọng tâm là các dự án lớn, trọng điểm, có đóng góp lớn đối với tăng trưởng và có sự lan tỏa, gồm: Phát triển công nghiệp alumin, luyện nhôm và năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị, chế biến nông, lâm sản nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; phát triển du lịch trên nền tảng lợi thế tự nhiên, Công viên địa chất Đắk Nông...

Triển khai Nghị quyết Đảng XIII: Đắk Nông quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên - Ảnh 3.

Phát triển công nghiệp alumin, luyện nhôm và năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia.

Thứ tư, tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính đặc biệt trong lĩnh vực thuế, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội…

Thứ năm, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở cho các hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn. Hoàn thành xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; rà soát, sửa đổi quy trình đầu tư để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả dự án. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH; ưu tiên xây dựng, mở rộng hạ tầng giao thông trọng điểm, liên kết vùng, hạ tầng trung tâm đô thị.

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, chú trọng thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công; công tác xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ bảy, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, khu vực biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng. Chặng đường sắp tới sẽ còn nhiều gian nan, nhưng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có cùng với khí thế quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, tin chắc Đắk Nông sẽ thành công với mục tiêu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên theo như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PV
Xem thêm