Uỷ ban Dân tộc và FPT ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2021-2026

Ngày 13/10, Uỷ ban Dân tộc đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2026. Thỏa thuận nhằm mục tiêu thiết lập nền tảng công nghệ số vững chắc, là cơ sở để hiện thực hoá các mục tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Uỷ ban Dân tộc và FPT ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2021-2026
Thỏa thuận giữa FPT và Uỷ ban Dân tộc nhằm mục tiêu thiết lập nền tảng công nghệ số vững chắc, là cơ sở để hiện thực hoá các mục tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chia sẻ bài viết này

Thúc đẩy công nghệ và tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào dân tộc trên sàn TMĐT

Dựa trên nguyên tắc "trách nhiệm - sáng tạo - cùng phát triển", Uỷ ban Dân tộc và Tập đoàn FPT sẽ hợp tác toàn diện và đa dạng gồm 5 nhóm nội dung trọng tâm bao gồm: tư vấn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Uỷ ban Dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục, đào tạo với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và cho cán bộ công chức; hợp tác thúc đẩy tham gia thị trường thương mại, sàn thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào các dân tộc; phối hợp hoạt động truyền thông, tuyên truyền và đồng hành trong các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR -Corporate Social Responsibility), an sinh xã hội.

Các chuyên gia FPT đề xuất 8 nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới dựa trên các kinh nghiệm và năng lực của Tập đoàn để hai bên sớm đưa các nội dung hợp tác đi vào thực tế, trong đó nhấn mạnh về nâng cao nhận thức chuyển đổi số, đào tạo nguồn lực, xây dựng hạ tầng số, phát triển kinh tế số - chính phủ số - xã hội số, kiến nghị lấy đội ngũ thanh niên làm nòng cốt. 

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng Uỷ ban Dân tộc nhấn mạnh, với chức năng, nhiệm vụ đặc thù là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, trong thời gian qua, Ủy ban Dân tộc đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chính sách quan trọng để từng bước hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực có các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, làm việc. Với các mục tiêu trọng tâm đã đặt ra, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban xác định xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong thời gian tới và để đạt được nhiệm vụ này rất cần có sự tư vấn, hỗ trợ của cơ quan chuyên trách của Chính phủ (Bộ TT&TT), cũng như sự đồng hành của các tập đoàn, công ty hàng đầu về CNTT của Việt Nam như Tập đoàn FPT. 

Các nội dung ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã thể hiện cơ bản các nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban Dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng, Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc. Sự đồng hành của Tập đoàn FPT sẽ giúp Uỷ ban Dân tộc hiện thực hoá các mục tiêu quan trọng, góp phần giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện nay, việc tiếp cận, phát triển của các vùng đồng bào ở rất nhiều khoảng cách và mức độ khác nhau, rất nhiều nơi còn khó khăn, thiếu thốn. "Điều chúng tôi quan tâm nhất là làm sao đưa ứng dụng CNTT giúp các chính sách tiếp cận tới từng đồng bào ở từng khu vực một cách nhanh chóng, hiệu quả, để đồng bào miền núi tiến kịp miền xuôi về mọi mặt", ông Hầu A Lềnh khẳng định.

Uỷ ban Dân tộc và FPT ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2021-2026 - Ảnh 1.

Ông Hầu A Lềnh: Đưa ứng dụng CNTT giúp các chính sách tiếp cận tới từng đồng bào ở từng khu vực một cách nhanh chóng, hiệu quả

Phụng sự tổ quốc bằng năng lực và sức mạnh của công nghệ

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT khẳng định cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra tạo nên dòng chảy lớn trên toàn cầu. Việt Nam không thể bỏ lỡ cơ hội được đứng chung vạch xuất phát với mọi quốc gia, dân tộc, bắt nhịp công nghệ kiến tạo nên những thay đổi bước ngoặt, vì sự phát triển bền vững. Đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chuyển đổi số càng là con đường tốt nhất để có thể xoá nhoà khoảng cách. "FPT tin tưởng chuyển đổi số là lựa chọn đúng đắn để Uỷ ban Dân tộc hiện thực hoá các mục tiêu trọng tâm", ông Bình nhấn mạnh.

Việc đồng hành cùng Uỷ ban Dân tộc trong chặng đường chiến lược sắp tới là trách nhiệm và sứ mệnh của Tập đoàn FPT, bởi đây không chỉ là việc hợp tác đơn thuần, mà còn là sự đồng lòng, đồng sức cùng đem lại giá trị tốt đẹp cho hàng triệu đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi. Làm thế nào để người dân đồng bào vẫn giữ được bản sắc vốn có của họ nhưng hạnh phúc hơn, bình đẳng hơn, có nhiều cơ hội phát triển hơn bằng kết nối công nghệ không khoảng cách. FPT sẽ không dừng ở tư vấn toàn diện chiến lược tổng thể, mà còn đồng hành cung cấp các nền tảng công nghệ số giúp người dân thực hiện cuộc cách mạng trong giáo dục đào tạo, y tế, phát triển kinh tế, phần đảm bảo an sinh xã hội. "Trong những năm vừa qua, FPT đã luôn nỗ lực kiến tạo và lan toả giá trị đồng hành của công nghệ, việc hợp tác lần này là cơ hội để FPT một lần nữa khẳng định trách nhiệm và khao khát của mình trong việc phụng sự Tổ quốc, dân tộc bằng năng lực và sức mạnh của công nghệ", ông Bình nhấn mạnh.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là nội dung chiến lược đã được Quốc hội phê duyệt đầu tư. Để hiện thực hoá những mục tiêu của Chương trình này, Uỷ ban Dân tộc đã xác định từ sớm, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số là nền tảng mang tính quyết định, giúp đẩy nhanh quá trình thực thi các quyết sách liên quan vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, hỗ trợ công tác giáo dục - đào tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế cho đồng bào thông qua việc tham gia thị trường thương mại... Cũng trong tháng 10/2021, Uỷ ban cũng đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số do chính Bộ trưởng Hầu A Lềnh làm Trưởng ban, khẳng định tầm nhìn và quyết tâm cho các mục tiêu đã đặt ra.

Với sứ mệnh quan trọng là mang công nghệ, tri thức góp phần giải quyết các bài toán quốc gia cùng năng lực toàn diện, đa dạng, FPT sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Ủy ban Dân tộc trong thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của Chính phủ, giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để sớm hoàn thiện mục tiêu và định hướng phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số theo "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ. Bằng các giải pháp và năng lực sẵn có trong nhiều lĩnh vực như công nghệ - chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, thương mại điện tử,… FPT đang bắt tay vào xây dựng các đề xuất cụ thể để hai bên có những thành tựu hợp tác trong thời gian sớm nhất./.