thí điểm dịch vụ

  • VNPT Pay - Sản phẩm thanh toán điện tử tiện ích

    VNPT Pay - Sản phẩm thanh toán điện tử tiện ích

    Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đang có sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Trong xu thế này, các doanh nghiệp (DN) viễn thông - CNTT, trong đó có Tập đoàn VNPT đã sớm có kế hoạch, lộ trình triển khai cụ thể, nhằm đem lại những tiện ích tốt nhất cho người tiêu dùng.