Những tác phẩm đạt Giải B Giải thưởng Sách Quốc gia 2020

Những tác phẩm đạt Giải B Giải thưởng Sách Quốc gia 2020

Tại Giải thưởng Sách Quốc gia 2020 vừa qua, các cuốn sách "Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng" và "Mặt trái của công nghệ" của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã đạt giải B.
Phát thanh truyền hình
Truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu - nghệ thuật "Ký ức người lính"

Truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu - nghệ thuật "Ký ức người lính"

Chương trình "Ký ức người lính" được lấy cảm hứng từ công trình "Ký ức người lính". Đây là công trình được thực hiện nhằm góp phần bảo tồn và lưu giữ những tư liệu quý về các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc."