Chính phủ sẽ ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển DN công nghệ số Việt Nam

Xuân Tuấn| 04/01/2021 20:15
Theo dõi ICTVietnam trên

Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia là xu thế không thể khác trong yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập toàn cầu. Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 3 trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

CĐS quốc gia là xu thế tất yếu

Trước sự phát triển và ảnh hưởng ngày một sâu rộng tới nền kinh trên thế giới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo mạnh mẽ việc xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số, xã hội số... Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Năm 2020 là năm CĐS quốc gia, là năm khởi động tiến trình hướng tới một "Việt Nam số".

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai và đạt được những kết quả quan trọng, như thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, tiến tới xây dựng Chính phủ phi giấy tờ, cung cấp các dịch vụ công (DVC), chuyển đổi từ Chính phủ quản lý sang phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN),... cụ thể:

Thứ nhất, đã xây dựng, phát triển một số hệ thống thông tin nền tảng quan trọng phục vụ phát triển CPĐT, đổi mới lề lối làm việc của các cơ quan nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số.

VPCP đã phát huy tính tiên phong, xây dựng và đưa vào vận hành một số hệ thống thông tin như Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG)… giúp tiết kiệm chi phí xã hội ước tính trên 8.500 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hạ tầng viễn thông, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng thông tin... bước đầu được thiết lập. Đây là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược, kế hoạch SĐS trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Thứ hai, CNTT được ứng dụng mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa quản trị công, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao và hỗ trợ người dân, DN thực hiện CĐS. Ví dụ, đối với Cổng DVCQG, từ ngày khai trương 9/12/2019 đến nay đã có 2.700 DVC được tích hợp, cung cấp gần 6.700 TTHC tại 4 cấp chính quyền với hơn 100,5 triệu lượt truy cập, hơn 417.000 tài khoản đăng ký và gần 745.000 hồ sơ với hơn 48.000 giao dịch thanh toán điện tử được thực hiện.

"Số hóa là phải thực hiện hồ sơ số, người dân, DN có thể ngồi bất cứ đâu đều có thể thực hiện TTHC. Số hóa ở đây là thay vì việc người dân phải mang hồ sơ đến cơ quan hành chính mỗi lần thực hiện TTHC, thì việc cung cấp DVC trên Cổng DVCQG giúp người dân chỉ cần đăng ký tài khoản 1 lần và nhập thông tin 1 lần, toàn bộ dữ liệu sẽ được số hóa. Bên cạnh đó là sự kết nối và chia sẻ thông tin của các cơ quan, đơn cử như thay vì đến kho bạc nộp tiền thì có thể ngồi tại nhà kê khai thuế, nộp thuế qua điện thoại di động, hoặc máy tính", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử này giúp hạn chế tiếp xúc với cán bộ thi hành công vụ. Như vậy, ngoài việc tiết kiệm thời gian, giúp minh bạch quá trình xử lý hồ sơ, còn góp phần giảm dịch bệnh trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: Hành lang pháp lý phục vụ CĐS, xây dựng CPĐT hướng tới Chính phủ số được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện, tạo thuận lợi cho hoạt động CĐS. Qua đó, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã được ban hành, như thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác văn thư, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; gửi, nhận văn bản điện tử; mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu; Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025...

Đặc biệt, tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình CĐS quốc gia (Quyết định số 749/QĐ-TTg), để thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi trong CĐS của các ngành, lĩnh vực, DN.

Như vậy, có thể thấy rằng, sự quyết tâm của Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ, sự nỗ lực đổi mới, sự vào cuộc của cả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, DN… đã và đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến CĐS, xây dựng CPĐT, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng nền tảng số, hạ tầng số, dịch vụ số để hình thành hệ sinh thái phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, hướng đến "Việt Nam số" trong tương lai.

Sẽ ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển DN công nghệ số Việt Nam

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, vấn đề được Chính phủ, Thủ tướng quan tâm hàng đầu để tạo động lực, cơ hội cho DN trong quá trình CĐS, đó là thể chế.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một loạt quy định pháp luật, cơ chế chính sách thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN phát triển, như gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; hỗ trợ tối đa về vốn, thủ tục, cũng như các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất cho dự án khởi nghiệp thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia; cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; thúc đẩy phát triển công nghệ số (Chỉ thị số 01/CT-TTg), Chương trình chuyển đổi số quốc gia...

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, sắp tới, Chính phủ sẽ ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển DN công nghệ số Việt Nam. Bên cạnh đó, một số bộ đã và đang xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ DN CĐS.

Về vấn đề cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, nhất là đối với quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, hỗ trợ DN tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ phục vụ CĐS. Đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khoảng hơn 18 triệu ngày công (tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm). Các bộ, ngành đã có phương án xử lý 1.501 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền.

"Tất cả điều đó cho thấy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành các chính sách kịp thời để hỗ trợ DN thích ứng, đứng vững và phát triển trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, hỗ trợ DN thực hiện CĐS toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh trên môi trường số, thúc đẩy CĐS quốc gia đạt được mục tiêu đã đề ra".

Chính phủ sẽ ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển DN công nghệ số Việt Nam - Ảnh 2.

Một số bộ đã và đang xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ DN CĐS

Cùng dấn thân để đưa Việt Nam lên một vị thế mới

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, để có kết quả tích cực cho CĐS Việt Nam ở giai đoạn tiếp theo, trước hết chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý nền tảng góp phần đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, xây dựng công dân điện tử, phát triển CPĐT hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội, như ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử, về bảo vệ dữ liệu cá nhân...

Bên cạnh đó, cần tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, nhất là các quy định về hoạt động kinh doanh; thực hiện tái cấu trúc quy trình DVCTT mức độ 3, 4 và tích hợp lên Cổng DVCTT, hỗ trợ DN tái cấu trúc quy trình, CĐS... để thúc đẩy CĐS quốc gia.

Các hệ thống nền tảng phát triển CPĐT hướng đến Chính phủ số tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số, lấy người dân, DN làm trung tâm. 

Các nền tảng, hạ tầng số hỗ trợ 8 lĩnh vực ưu tiên CĐS quy định tại Chương trình CĐS quốc gia cần tiếp tục được hoàn thiện.

Đồng thời, các DN thực hiện CĐS mạnh mẽ để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế số, xã hội số, vừa phát triển để hình thành các DN có năng lực đi ra toàn cầu, cạnh tranh được với các DN trên thế giới, đặc biệt là các DN CNTT, viễn thông, các DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

"Trong thời gian tới, tôi tin tưởng chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong quá trình CĐS hướng đến Việt Nam số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội. Chính phủ đã dấn thân thì các DN cũng cần dấn thân để đưa Việt Nam và DN Việt Nam lên một vị thế mới", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
 • Microsoft hắt hơi và lĩnh vực CNTT thế giới cảm lạnh
  Một lỗi trong hệ thống của Crowdstrike, đối tác của Microsoft, đã gây gián đoạn hầu hết các dịch vụ trên hành tinh và là lời cảnh báo lớn về rủi ro hệ thống của dịch vụ đám mây.
 • Còn 11 triệu thuê bao 2G và một số kiến nghị giải pháp
  Tính đến tháng 5/2024, số thuê bao 2G only còn hơn 11 triệu thuê bao, chiếm khoảng 9% tổng số thuê bao di động trên toàn quốc. Các nhà mạng đang kiến nghị các giải pháp giảm số thuê bao 2G khi hệ thống công nghệ này tiến tới dừng hoạt động vào ngày 15/9/2024.
 • VNPT cung cấp đường truyền Internet thế hệ mới XGSPON, đột phá về tốc độ
  Với tốc độ truyền tải tối đa lên tới 10 Gbps, đường truyền Internet công nghệ mới XGigabit-capable Passive Optical Network (XGSPON) của VNPT đang tiên phong trong việc đón đầu, đáp ứng xu hướng kết nối của thời đại số, đem đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.
 • VinaPhone hỗ trợ khách hàng nâng cấp điện thoại 4G miễn phí
  Thực hiện chủ trương tắt sóng 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 9/2024 tới đây, VinaPhone triển khai loạt ưu đãi khách hàng nâng cấp lên điện thoại 4G miễn phí và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác để duy trì liên lạc mà không phải lo lắng về chi phí.
 • 4 kỹ năng cần có để không bị AI thay thế
  Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã gây ra không ít tranh luận về việc liệu AI có thể thay thế con người và đe dọa trực tiếp đến công việc của người lao động trong tương lai hay không. Theo đó, chúng ta cần trang bị những gì để thích ứng.
 • ‏FPT khai trương văn phòng mới tại Kuala Lumpur, Malaysia‏
  FPT vừa chính thức cắt băng khánh thành văn phòng thứ hai tại Kuala Lumpur, nhằm tăng cường hiện diện của công ty tại khu vực và trên toàn cầu, từ đó mở rộng tiếp cận các khách hàng lớn. ‏
 • Nhân lực ngành quản trị kinh doanh cần cập nhật, ứng dụng công nghệ liên tục
  Quản trị Kinh doanh (QTKD) là một ngành "hot" trong những năm gần đây và dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ngay cả khi hàng loạt ngành học mới liên tục ra đời.
 • VPBank cam kết đầu tư cho các tài năng trẻ lĩnh vực CNTT & Khoa học dữ liệu
  Sau thành công của các sân chơi công nghệ từ VPBank Cloud Technology Day 2023 tới VPBank Technology Hackathon 2024, Ngân hàng đánh giá cao tiềm năng của nhóm nguồn nhân lực trẻ và cam kết tiếp tục đầu tư hơn nữa để tiếp tục mang đến những cơ hội phát triển nghề nghiệp của các tài năng trẻ tại VPBank. Đó cũng là mục tiêu của chương trình VPBank Technology & Data Young Talents mà ngân hàng vừa mới triển khai.
 • VPBank và IFC hợp tác cung ứng vốn cho doanh nghiệp cà phê Việt Nam
  VPBank và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) mới đây đã hợp tác đồng tài trợ chuỗi cung ứng cho các công ty xuất khẩu cà phê, trong nỗ lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu.
 • Doanh nghiệp game thứ ba ký kết hợp tác đào tạo với PTIT
  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) - Bộ TT&TT và Công ty Cổ phần (CP) APPOTA (APPOTA) đã chính thức công bố hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp game.
Chính phủ sẽ ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển DN công nghệ số Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO