chủ nghĩa xã hội

Vai trò của sách lý luận chính trị trong xây dựng và phát triển văn hóa đọc
Sách lý luận, chính trị có vai trò trong việc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc, vì vậy, Ban Bí thư đã yêu cầu: "Cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO