Diễn đàn

Công đoàn TT&TT xây dựng app, trợ lý ảo thiết thực hỗ trợ người lao động

Hoàng Linh 03/01/2024 18:59

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long nhấn mạnh Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TT&TT VN) phải chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ) theo hướng NLĐ “cần gì lo nấy”, cũng như chuyển đổi số (CĐS), xây dựng app, trợ lý ảo phải thiết thực hỗ trợ NLĐ.

Ngày 3/1/2023, tại Hà Nội, Công đoàn TT&TT VN đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành (BCH) Công đoàn TT&TT VN khoá XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn TT&TT VN

Đại hội lần thứ XVI Công đoàn TT&TT VN được tổ chức từ ngày 15 - 16/10/2023 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu 32 Ủy viên BCH. Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH đã bầu 12 Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 7 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm ủy Ban Kiểm tra Công đoàn TT&TT VN nhiệm kỳ 2023-2028.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT, ngay sau Đại hội, bộ máy tổ chức cơ quan Công đoàn TT&TT Việt Nam, nhất là bộ phận Thường trực đã nhanh chóng ổn định, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, tập trung chuẩn bị cho công tác đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, xây dựng cụ thể hóa các nội dung, chương trình, mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2023 - 2028, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tổ chức và hoạt động của công đoàn các cấp ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Hội nghị BCH lần thứ hai, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long nhấn mạnh Hội nghị lần này là bước chuẩn bị quan trọng cho công tác đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn TT&TT VN nhằm quán triệt và triển khai tốt Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn TT&TT VN, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, đảm bảo sự kế thừa và phát huy truyền thống, những thành tựu của phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

tt-pham-duc-long(1).jpg
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long: CĐS công tác Công đoàn TT&TT VN phải hướng đến NLĐ.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận và quyết nghị các nội dung cụ thể: (1) Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2023, chương trình công tác năm 2024; (2) Báo cáo Tổng kết hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn năm 2023, chương trình công tác năm 2024; (3) Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn TTTTVN khoá XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; (4) Dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn TTTTVN khoá XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; (5) Dự thảo Phân công trách nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ , Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT Việt Nam khoá XVI, nhiệm kỳ 2023-2028; (6) Dự thảo Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT VN khoá XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; (7). Thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Thứ trưởng Phạm Đức Long khẳng định Chương trình Hội nghị lần này thông qua nhiều nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc triển khai các phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn ngành TT&TT VN năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo số liệu của Công đoàn TT&TT VN, tính đến ngày 31/10/2023, Công đoàn TT&TT VN có 249 công đoàn cơ sở với 82.992 đoàn viên, trong đó, Công đoàn TT&TT VN trực tiếp chỉ đạo 30 công đoàn trực thuộc, gồm 7 công đoàn cấp trên cơ sở và 23 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Năm 2023, các cấp công đoàn ngành TT&TT VN đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và Tổng LĐLĐ Việt Nam để cụ thể hóa trong kế hoạch công tác, đảm bảo sát với thực tiễn và yêu cầu đổi mới hoạt động của tổ chức công đoàn. Đồng thời rà soát, điều chỉnh giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Trong năm 2023, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân, về tổ chức và hoạt động công đoàn đối với đoàn viên, NLĐ. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Công đoàn TT&TT VN đã tổ chức chăm lo chế độ chính sách mang nhiều ý nghĩa đến với đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến, xuân về đảm bảo mọi đoàn viên, NLĐ đều có Tết. Các hoạt động "Tháng Công nhân" diễn ra rộng khắp trong toàn Ngành, mỗi công đoàn cơ sở đều có các hoạt động đảm bảo vì lợi ích của đoàn viên; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Công tác phát triển đoàn viên mang lại hiệu quả tốt (kết nạp mới 506 đoàn viên), công tác nữ công được quan tâm và hoạt động có hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Các công đoàn trực thuộc đã chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên và NLĐ. Phối hợp với chuyên môn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống, đảm bảo việc làm cho NLĐ, giúp cho CNVCLĐ yên tâm công tác, tạo động lực và niềm tin gắn bó với đơn vị và doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, hướng về cơ sở, gắn bó với cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho CNVCLĐ; Tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ. Phong trào thi đua trong CNVCLĐ có nhiều đổi mới, thiết thực với cơ sở, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển của Ngành.

Xây dựng app, trợ lý ảo thiết thực hỗ trợ NLĐ

Trong năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm bứt phá đã được Công đoàn TT&TT VN đề ra, gồm: (1) Xây dựng ứng dụng (App) để thực hiện chuyển đổi số hoạt động của Công đoàn TT&TT Việt Nam; (2) Nghiên cứu việc ứng dụng trợ lý ảo trong công tác tư vấn pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; (3) Phối hợp với Viện Giáo dục và Đào tạo số (VTC EDU) xây dựng học liệu trực tuyến để tuyên truyền và tập huấn các bài giảng giúp đoàn viên, cán bộ công đoàn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ và công tác Công đoàn; (4). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Công đoàn TT&TT Việt Nam.

toan-canh-3112023_2.jpg
Toàn cảnh Hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí cao với những nhiệm vụ trọng tâm bứt phá bởi CĐS sẽ giúp tăng năng suất hoạt động của các cấp công đoàn.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc VNPT cho rằng với kinh nghiệm phát triển app nông dân cho Hội Nông dân Việt Nam, VNPT sẽ hỗ trợ Công đoàn TT&TT VN xây dựng app Công đoàn TT&TT VN.

Trong khi đó, ông Hoàng Quốc Trường, Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn TT&TT đã nêu ý kiến Công đoàn TT&TT VN cần nghiên cứu, xem xét việc hỗ trợ smartphone cho NLĐ khó khăn khi tháng 9/2024, Bộ TT&TT triển khai tắt sóng 2G trên toàn quốc.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm bứt phá của Công đoàn trong năm 2024, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long chỉ đạo CĐS công tác Công đoàn TT&TT VN phải hướng đến NLĐ. Việc xây dựng app Công đoàn TT&TT VN có khoảng 20% nội dung về truyền thông chính sách cho NLĐ, 80% nội dung còn lại là để NLĐ sáng tạo. App phải được xây dựng như mạng xã hội, tạo được sự gắn kết NLĐ, với các thông điệp, thông tin giải trí, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống… thiết thực. “NLĐ TT&TT VN phải là người sáng tạo nội dung của app mới có ý nghĩa và “sống” được”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Công đoàn TT&TT VN sẽ phải xây dựng nền tảng đào tạo trực tuyến và nội dung đào tạo trên đó. Theo Thứ trưởng, cách mạng công nghiệp 4.0 lấy đi nhiều việc nhưng cũng sinh ra nhiều việc mà NLĐ phải có kỹ năng số để khai thác AI, dữ liệu lớn để chuyển đổi nghề nghiệp. Theo đó, việc đào tạo kỹ năng số cho NLĐ phải làm ngắn, dễ học. Công đoàn TT&TT VN phải hướng tới NLĐ “cần gì lo nấy”.

ky-ket-ban-giao-cong-doan-3012023.jpg
Ông Chu Văn Bình và ông Phạm Đức Long ký kết và trao biên bản bàn giao.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn TT&TT VN đã tổ chức lễ ký biên bản bàn giao giữa ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT&TT VN khoá XV và ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Công đoàn TT&TTVN khoá XVI./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn TT&TT xây dựng app, trợ lý ảo thiết thực hỗ trợ người lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO