Truyền thông

Đài truyền thanh cấp xã có trách nhiệm cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân

Bình Minh 15:37 01/06/2024

Từ ngày 1/7/2024, Nghị định số 49/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin cơ sở (TTCS) có hiệu lực, trong đó, đài truyền thanh cấp xã có trách nhiệm cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) tại địa phương.

Nghị định 49/2024/NĐ-CP có 4 Chương và 43 Điều quy định về hoạt động TTCS, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động TTCS; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TTCS.

218150862_141203481398143_5801228005031965426_n.jpg
Nhiều quy định mới về đài truyền thanh cấp xã từ 1/7/2024

Nghị định này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TTCS.

Cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu bằng tiếng Việt, tiếng DTTS

Đáng chú ý, trong hoạt động TTCS, đài truyền thanh cấp xã được xếp đầu tiên với nhiều quy định mới về loại hình truyền thanh “truyền thống” gắn chặt với cơ sở từ nhiều năm nay.

Cụ thể, đài truyền thanh cấp xã là phương tiện thông tin, tuyên truyền được thiết lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền do UBND cấp xã trực tiếp quản lý.

UBND cấp xã có trách nhiệm: Ban hành Quy chế hoạt động của đài truyền thanh cấp xã phù hợp với đặc điểm sinh hoạt của người dân ở địa phương; Bố trí nhân sự vận hành hoạt động đài truyền thanh là công chức văn hóa - xã hội hoặc người hoạt động không chuyên trách cấp xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, kỹ năng sử dụng thiết bị kỹ thuật, công nghệ truyền thanh đối với nhân sự vận hành hoạt động đài truyền thanh; Bố trí cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, công nghệ và các điều kiện cần thiết đáp ứng hoạt động của đài truyền thanh; kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên của đài truyền thanh; chi trả nhuận bút, thù lao đối với sản phẩm truyền thông nêu tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này theo quy định về nhuận bút, thù lao do HĐND cấp tỉnh ban hành.

Đài truyền thanh cấp xã có trách nhiệm cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân bằng tiếng Việt, tiếng DTTS tại địa phương. Đồng thời, thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân phù hợp với tính chất, yêu cầu của nội dung thông tin phát trên đài truyền thanh.

Cách thức và nguyên tắc hoạt động của đài truyền thanh cấp xã

Đài truyền thanh cấp xã hoạt động được quy định theo 5 cách thức và nguyên tắc. Việc vận hành hoạt động đài truyền thanh theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của đài truyền thanh do UBND cấp xã ban hành.

Đài truyền thanh cấp xã viết, biên tập tin, bài và cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân chính xác, kịp thời, dễ nghe, dễ hiểu; nắm vững kỹ thuật, quy trình vận hành máy móc, thiết bị của đài truyền thanh; Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã để giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, Nghị định mới cũng quy định cụ thể về Bảng tin công cộng.

Tuyên truyền thông tin thiết yếu qua mạng xã hội (MXH), ứng dụng nhắn tin trên Internet

Điểm mới đáng chú ý tại Mục 7, Nghị định 49/2024/NĐ-CP cũng quy định về hoạt động tuyên truyền qua MXHH và ứng dụng nhắn tin trên Internet. Đây là loại hình thông tin truyên truyền bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn của không ít đối tượng độc giả ở cơ sở bên cạnh truyền thanh và tuyên truyền viên cơ sở khi tỷ lệ dùng MXH, Internet ở vùng sâu, vùng xa ngày càng tăng lên nhanh chóng.

Nghị định mới quy định rõ: Đối tượng thực hiện hoạt động tuyên truyền thông tin thiết yếu đến người dân qua MXH, ứng dụng nhắn tin trên Internet là cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố (Các chủ thể).

Nội dung tuyên truyền thông tin thiết yếu qua MXH, ứng dụng nhắn tin trên Internet gồm: (1) Cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân. (2) Thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân. (3) Trao đổi, chia sẻ thông tin thiết yếu phù hợp với yêu cầu tiếp nhận thông tin của người dân; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố, tuân thủ Quy tắc ứng xử trên MXH được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Theo Nghị định 49/2024/NĐ-CP, Bộ TT&TT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan về: Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển và các văn bản quy phạm pháp luật về TTCS; Cung cấp thông tin phục vụ hoạt động TTCS trên phạm vi cả nước; Phổ biến, giáo dục pháp luật về TTCS; Tổ chức hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về TTCS; quản lý hệ thống thông tin nguồn TTCS trung ương và thực hiện hợp tác quốc tế về TTCS....

Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định: Tuyên truyền viên cơ sở được xác định do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Đài truyền thanh cấp xã có trách nhiệm cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO