Truyền thông

Kon Tum: Đẩy mạnh thông tin cơ sở, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế

Đỗ Thêu 20/11/2023 15:20

Với tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm của chính quyền địa phương, Kon Tum đã tạo ra một môi trường thông tin lành mạnh và đáng tin cậy, đồng thời cung cấp những cơ hội và nguồn lực cần thiết cho người dân vùng nông thôn vươn lên khỏi đói nghèo.

kon-tum-thong-tin-co-so-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã nhận thức rõ thông tin cơ sở là một yếu tố quan trọng trong việc giảm nghèo và phát triển kinh tế.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum luôn nhận định công tác báo chí và truyền thông luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền và giáo dục cộng đồng. Chính vì vậy, các phương tiện truyền thông địa phương, bao gồm báo chí, truyền hình, đài phát thanh và trang web, luôn chủ động phổ biến thông tin về chính sách, pháp luật và các hoạt động chính trị của tỉnh. Đặc biệt, việc sử dụng các phương tiện truyền thông trong tuyên truyền, giáo dục về an ninh quốc phòng và bảo vệ biên giới đã đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh và ổn định khu vực.

Xây dựng hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở vững mạnh

Thực tế, lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã nhận thức rõ thông tin cơ sở là một yếu tố quan trọng trong việc giảm nghèo và phát triển kinh tế. Để đáp ứng nhu cầu này, tỉnh đã đầu tư vào việc xây dựng hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở vững mạnh. Các trung tâm thông tin cơ sở đã được thành lập và trang bị công nghệ hiện đại, giúp người dân tiếp cận thông tin về các chính sách hỗ trợ, dịch vụ công, cơ hội kinh doanh và nghề nghiệp.

Cụ thể, tỉnh đã quan tâm đầu tư hạ tầng sản xuất chương trình truyền hình của Đài PT-TH tỉnh với công nghệ tiêu chuẩn. Đặc biệt, trong công tác giảm nghèo thông tin cơ sở, những đầu tư nhằm nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh đã được chú ý và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở được nâng cấp nhằm từng bước đạt tiêu chí về thông tin cơ sở theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, 10/10 huyện, thành phố đã lập trang thông tin điện tử, nhiều địa phương ứng dụng mạnh mẽ mạng viễn thông, mạng xã hội, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và công tác thông tin tuyên truyền đến nhân dân kịp thời, thuận lợi. Ở cấp xã, nhiều xã, phường, thị trấn được đầu tư đài truyền thanh cơ sở và được UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, vận hành. Nhìn chung, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã phát huy hiệu quả, đổi mới, linh hoạt cách thức truyền tải chương trình phát thanh, truyền hình về phát lại tại cơ sở, chuyển tải chương trình qua Internet, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, bản tin điện tử công cộng để thông tin, tuyên truyền một cách nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, nhất là trong những tình huống khẩn cấp.

Tỉnh cũng rất chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác thông tin cơ sở nhằm nâng cao chất lượng thông tin với nội dung ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, thuyết phục đối với từng đối tượng, gắn với điều kiện thực tiễn từng địa phương. Thông tin được truyền đạt theo hình thức đa dạng như xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống phát thanh, truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở cấp huyện, nâng cao hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương, in và phát hành tờ rơi, tờ gấp, áp phích... để phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum cũng thực hiện công tác tiếp nhận thông tin và trả lời thông tin phản ánh bằng nhiều hình thức như tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND, họp dân, qua các cuộc vận động, sinh hoạt đoàn thể, các nhóm mạng xã hội, Chuyên mục Hộp thư truyền hình, Diễn đàn cử tri... Qua đó, người dân tiếp nhận thông tin và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân; huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; đồng thời tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ứng dụng công nghệ để đẩy mạnh thông tin cơ sở

Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới, Kon Tum đã đẩy mạnh việc sử dụng các công nghệ truyền thông hiện đại để đẩy mạnh công tác giảm nghèo thông tin cơ sở. Các ứng dụng di động và trang web đã được phát triển và quảng bá rộng rãi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về các chương trình hỗ trợ, dự án phát triển và các nguồn lực kinh tế.

Ngoài ra, việc sử dụng mạng xã hội cũng đã tạo ra một kênh giao tiếp và tương tác giữa chính quyền và cộng đồng, đồng thời cung cấp một nền tảng để chia sẻ kinh nghiệm và thành công trong việc giảm nghèo. Những nỗ lực này giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về chính sách, dịch vụ công, hoạt động xã hội và văn hóa của tỉnh. Điều này không chỉ tạo sự thuận tiện cho người dân, mà còn tăng cường sự minh bạch và tương tác giữa cơ quan chính quyền và cộng đồng.

kon-tum-thong-tin-co-so.jpg
Đưa thông tin cơ sở về vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những ưu tiên của Kon Tum.

Đưa thông tin cơ sở về vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những ưu tiên của Kon Tum. Do đó, các cơ quan báo chí của tỉnh đã triển khai xây dựng kênh hoặc chương trình truyền thông chú trọng đến các đồng bào dân tộc thiểu số, với các phiên bản báo chí được biên dịch thành các thứ tiếng như Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Giẻ Triêng. Đài PT-TH tỉnh cũng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số như Gia Rai, Xơ Đăng, Giẻ Triêng. Không những thế, thông tin còn được phát sóng trên các nền tảng viễn thông và Internet như SCTV, Viettel, MyTV, FPT và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Trang thông tin điện tử, góp phần phổ biến thông tin thiết thực đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo người dân trên địa bàn.

Phát huy vai trò, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, Kon Tum đã tổ chức thực hiện các kế hoạch, chính sách phát triển thông tin cơ sở. Công tác thông tin cơ sở được đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương, gắn với thực hiện các phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...

Tỉnh đặt mục tiêu 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến về nội dung các cuộc vận động, 100% huyện, thành phố thực hiện lồng ghép các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với các phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2025, có từ 70% trở lên hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Đẩy mạnh thông tin cơ sở, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO