Doanh nghiệp số

Người lao động VNPT-Media góp phần thực hiện chiến lược 4.0

QA 18:47 02/05/2023

Công đoàn Tổng công ty truyền thông (VNPT-Media), đơn vị thành viên Tập đoàn VNPT, vừa tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ công đoàn 2017 - 2022.

Đồng hành cùng chuyên môn triển khai các hoạt động

Giai đoạn 2017-2022 là giai đoạn VNPT chính thức tổ chức triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn 2030 (Chiến lược VNPT 4.0), trong đó VNPT-Media có vai trò quan trọng là phát triển các sản phẩm dịch vụ số cá nhân của Tập đoàn. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn Việt Nam và thế giới đối mặt với đại dịch COVID-19, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của VNPT và VNPT-Media gặp không ít khó khăn.

Trước tình hình đó, Công đoàn VNPT-Media đã thực hiện tốt chức năng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn vận động đoàn viên người lao động (NLĐ) phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm đề xuất, triển khai các giải pháp đổi mới trong công tác quản lý, xây dựng chiến lược góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD của Tổng công ty. Nổi bật là: Triển khai đồng bộ các hệ thống cơ chế, công cụ quản lý mới theo mô hình quản trị hiện đại vào các hoạt động của Tổng công ty, hoàn thành áp dụng và liên tục cải tiến công cụ quản trị chiến lược BSC/KPI, cơ chế tiền lương theo phương pháp 3P, cải tiến chất lượng theo phương pháp Lean Six Sigma (LSS)...; tiếp tục rà soát, điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất của các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; tối ưu nguồn lực thông qua các cơ chế sản phẩm dịch vụ cốt lõi.

Đặc biệt, trong giai đoạn COVID-19, nhiều giải pháp kinh doanh và hỗ trợ phòng chống dịch của VNPT-Media đã được triển khai, góp phần cùng VNPT thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền và xã hội đẩy lùi dịch bệnh.

Song song với việc vận động cán bộ, đoàn viên tham mưu, đề xuất, áp dụng các biện pháp, giải pháp nhằm thúc đẩy SXKD và thực hiện chiến lược VNPT 4.0, Công đoàn Tổng công ty còn tổ chức, tham gia đầy đủ các cuộc thi do Công đoàn VNPT tổ chức để thay đổi tư duy, phát huy sáng tạo, làm việc nhóm, cập nhật công nghệ, xu hướng mới, để đạt hiệu quả cao trong công việc như cuộc thi “Tìm kiếm công dân VNPT 4.0”, “Trải nghiệm khách hàng”….; Vận động đoàn viên, NLĐ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

vnpt-media.png
Cán bộ VNPT-Media tham gia khóa đào tạo DevOps cơ bản

Với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, Công đoàn VNPT-Media đã đồng hành cùng chuyên môn triển khai các hoạt động góp phần vào thành tích chung của Tổng công ty. Kết quả SXKD của Tổng công ty trong giai đoạn 2017-2022 đã hoàn thành xuất sắc, cụ thể ở các chỉ tiêu chủ yếu sau: Doanh thu đạt 108% so với kế hoạch 5 năm; Lợi nhuận 115% so với kế hoạch 5 năm; Lợi nhuận trên chủ sở hữu (ROE) trước thuế đạt 110% so với kế hoạch 5 năm.

100% cán bộ có thu nhập ổn định

Trong 5 năm qua, các quyền lợi và chính sách xã hội đối với NLĐ được đảm bảo theo đúng Luật lao động của Nhà nước và quy định trong thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty. Cụ thể là 100% cán bộ nhân viên (CBNV) có việc làm và thu nhập ổn định phù hợp với khả năng chuyên môn và nghiệp vụ. Tổng công ty có nhiều biện pháp để tạo động lực, khích lệ tinh thần CBNV trong SXKD như: khen thưởng thi đua, cơ chế khuyến khích về sáng kiến, sáng tạo; các cuộc thi về chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động về tinh thần như tổ chức các giải thể thao thường xuyên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gala cuối năm. Hàng năm đều hỗ trợ về kinh phí để tổ chức cho CBNV đi tham quan nghỉ mát.

Việc tổ chức thường xuyên đồng bộ các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể thao đã tạo nên môi trường làm việc thân thiện, động viên đoàn viên, NLĐ phát huy tinh thần sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ cũng như tạo ra sân chơi lành mạnh gắn kết CBNV trong cơ quan đơn vị, là nơi giao lưu gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm công tác đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ.

Môi trường làm việc cũng như các điều kiện cần thiết được đảm bảo, CBNV được tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở trong nước. Công đoàn các đơn vị trong Tổng công ty tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống COVID-19 và cấp kinh phí hỗ trợ công đoàn các đơn vị mua khẩu trang, cồn sát khuẩn cho CBNV với mức 100.000 đồng/lao động. Tổng số tiền hỗ trợ gần 80 triệu đồng. Đồng thời thường xuyên nắm bắt các trường hợp CBNV có thân nhân bị ốm đau, tai nạn để kịp thời trợ cấp khó khăn.

Công tác chăm sóc sức khỏe NLĐ được đảm bảo theo đúng chế độ chính sách, thường xuyên duy trì các hoạt động như cung cấp thuốc thiết yếu, chăm sóc, kiểm tra nhiệt độ, huyết áp khi NLĐ gặp các vấn đề về sức khỏe tại công sở; thực hiện tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho CBCNV đề phòng dịch bệnh. Ngoài việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ trong năm, Tổng công ty còn kết hợp tổ chức triển khai khám thêm một số dịch vụ chất lượng cao do người lao động tự nguyện nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh tật cho CBNV, đặc biệt chú ý đến sức khỏe của lao động nữ.

Công tác bảo hiểm lao động (BHLĐ), ATVSLĐ đã được đảm bảo, điều kiện lao động, trang cấp phương tiện bảo hộ lao động được cải thiện và thực hiện các biện pháp ATVSLĐ. Hàng năm, Tổng công ty đã triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đo kiểm môi trường làm việc và được các bệnh viện, các đơn vị chịu trách nhiệm đo môi trường đều đánh giá có môi trường làm việc tương đối tốt, đảm bảo các yếu tố như vật lý, hóa học, các yếu tố về bụi, phòng chóng cháy nổ (PCCN).../.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Người lao động VNPT-Media góp phần thực hiện chiến lược 4.0
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO