Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí chú trọng ứng dụng công nghệ mới

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình (PTTH), thông tin điện tử (TTĐT), cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
09:40 AM 04/09/2020 In bài viết này

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm tổ chức, sắp xếp hợp lý mạng lưới các cơ quan báo chí, TTĐT, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại (TTĐN) chú trọng hiệu quả hoạt động, đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức, ứng dụng công nghệ mới, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, phát triển nguồn nhân lực.

Đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế  -xã hội của đất nước, nhu cầu thông tin của người dân, bảo đảm an ninh quốc phòng; theo kịp khả năng và trình độ phát triển thông tin của các nước trong khu vực và quốc tế.

Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một trong những nội dung quy hoạch là đánh giá thực trạng phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, PTTH, TTĐT, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, TTĐN. Trong đó, cần đánh giá thực trạng và sự phù hợp về phân bố, sử dụng không gian của ngành; đánh giá sự liên kết giữa ba lĩnh vực: xuất bản - in - phát hành trên địa bàn cả nước và vùng lãnh thổ; đánh giá sự liên kết giữa mạng lưới báo chí, PTTH, TTĐT, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, TTĐN với các ngành, lĩnh vực khác.

Đồng thời, dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, PTTH, TTĐT, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, TTĐN; Các kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới cơ sở báo chí, PTTH, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, TTĐN trong thời kỳ quy hoạch.

Từ đó, xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, PTTH, TTĐT, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, TTĐN quốc gia trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nguyên tắc lập quy hoạch là: Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng thực tế và nguồn lực của quốc gia; Bảo đảm tính kế thừa từ các quy hoạch, chiến lược và các chính sách pháp luật có liên quan đến phát triển, quản lý thông tin của nước ta; Bảo đảm tính mở, tính khoa học và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình lập quy hoạch; Tích hợp các quy hoạch ngành có liên quan trong lĩnh vực thông tin nhưng có điều chỉnh, xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế; Huy động sự tham gia có trách nhiệm của các nguồn lực xã hội trong suốt quá trình lập quy hoạch.

Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch bao gồm: Giải pháp về cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, PTTH, TTĐT, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, TTĐN; Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Giải pháp về khoa học và công nghệ; Giải pháp về huy động vốn và phân bổ vốn đầu tư; Giải pháp về hợp tác quốc tế; Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ TT&TT có trách nhiệm phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán của dự án và lựa chọn đơn vị lập quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ TT&TT lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, PTTH, TTĐT, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

Trường Thanh
Xem thêm