sửa đổi bổ sung

 • Thúc đẩy quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện hiệu quả
  Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, cũng như thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước trong Luật Tần số vô tuyến điện để thúc đẩy quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện hiệu quả, góp phần phát triển hạ tầng số…
 • Ý kiến chuyên gia: Sửa đổi bổ sung Nghị định 40/2018/NĐ – CP là cần thiết
  Việc sửa đổi Nghị định 40 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chính bài toán cần thiết và là "hàng rào" để sàng lọc doanh nghiệp kinh doanh đa cấp bất chính.
 • Bài 2: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP
  Ngày 23/4/2020, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến.
 • Bài 3: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (App, Xuyên biên giới)
  Ngày 23/4/2020, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến.
 • Bài 1: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP
  Ngày 23/4/2020, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến.
 • Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP
  Ngày 23/4/2020, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến.
 • Bài 2: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bố sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP:
  Ngày 19/8/2020, dự thảo Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến. Việc bổ sung các quy định quản lý đối với hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam đã trở thành yêu cầu bức thiết trong điều kiện quảng cáo trực tuyến đang ngày càng chiếm tỉ lệ lớn về doanh thu trong thị trường quảng cáo.
 • Bài 1: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bố sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP
  Ngày 19/8/2020, dự thảo Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến. Việc bổ sung các quy định quản lý đối với hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam đã trở thành yêu cầu bức thiết trong điều kiện quảng cáo trực tuyến đang ngày càng chiếm tỉ lệ lớn về doanh thu trong thị trường quảng cáo.
 • Sửa đổi bổ sung Thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
  Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa ban hành Quyết định số 432/QĐ-BTTTT về việc công bố 33 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
 • Họp Ban Soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
  Chiều ngày 2/7, tại Hà Nội, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đã tổ chức cuộc họp và cho ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Tới dự và chủ trì cuộc họp có Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, Trưởng Ban Soạn thảo cùng đại diện các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.
 • Bộ TT&TT xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/2013/NĐ-CP
  Sáng ngày 24/3/2017, tại Hà Nội, Ban soạn thảo xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện đã tổ chức phiên họp để lấy ý kiến về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ của Nghị định. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng liên quan thuộc Bộ.
 • Sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí nông thôn mới
  Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí nông thôn mới để phù hợp với thực tiễn. Trước mắt các bộ rà soát lại các tiêu chí, tiếp tục hướng dẫn địa phương triển khai vận dụng cho thuận tiện, nhưng không được hạ tiêu chuẩn của tiêu chí nông thôn mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO