sức khỏe tinh thần

 • Ứng dụng chatbot hỗ trợ tâm lý tích cực cho học sinh

  Ứng dụng chatbot hỗ trợ tâm lý tích cực cho học sinh

  Khi những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tiếp tục làm đảo lộn cuộc sống của thanh thiếu niên, một chatbot lần đầu tiên đã được tạo ra ở Úc để cung cấp cho các học sinh sự hỗ trợ về mặt tâm lý và nâng cao chất lượng cuộc sống, nhằm thúc đẩy phát triển sức khỏe tinh thần.
 • An ninh mạng và an toàn mạng ví dụ trong trường học

  An ninh mạng và an toàn mạng ví dụ trong trường học

  Trong nhiều năm gần đây, CNTT được sử dụng ngày một nhiều trong môi trường nhà trường. Không kể đến các sản phẩm nước ngoài (mà điển hình là ứng dụng văn phòng Microsoft Office), còn có rất nhiều sản phẩm khác của các công ty công nghệ trong nước [1] đã được sử dụng rộng rãi.
 • Tạo dựng sức chống chịu trong thời kỳ biến động bằng công nghệ

  Tạo dựng sức chống chịu trong thời kỳ biến động bằng công nghệ

  Trải qua một năm đầy biến động với liên tiếp những khủng hoảng về cả y tế và kinh tế, thế giới hiện nay bước vào năm mới 2021 với sự quan tâm lớn về sự phục hồi và khả năng biến đổi.