tủ sách pháp luật

Đề án trang bị sách cho xã, phường: Thành quả và thách thức
Sau Hội nghị tổng kết việc thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) đã quyết định ban hành Kết luận số 30-KL/TW ngày 8/2/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án 396… với mục tiêu góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cấp xã, đáp ứng mục tiêu phát triển đất nước và nâng cao dân trí cho các tầng lớp nhân dân tại cơ sở.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO