Xây dựng nền tảng số liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long

Đề án đặt mục tiêu cụ thể xây dựng nền tảng số liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long đa lĩnh vực, từ các cơ quan trung ương, địa phương, Ủy ban sông Mekong Việt Nam, Ủy hội sông Mekong quốc tế và các tổ chức có liên quan khác.

Trường Thanh
14:44 PM 22/10/2020
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu".

Mục tiêu của Đề án nhằm tạo lập hạ tầng thông tin, dữ liệu và hạ tầng ứng dụng tri thức về đồng bằng sông Cửu Long trên quan điểm tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực với tầm nhìn dài hạn, giải quyết đồng bộ bài toán tổng thể phục vụ quản lý, điều hành, hoạch định chính sách, hỗ trợ ra quyết định, hướng tới người dân và doanh nghiệp (DN), phát triển kinh tế-xã hội bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Đề án đặt mục tiêu cụ thể xây dựng nền tảng số liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long đa lĩnh vực, từ các cơ quan trung ương, địa phương, Ủy ban sông Mekong Việt Nam, Ủy hội sông Mekong quốc tế và các tổ chức có liên quan khác.

Bên cạnh đó, Đề án cũng thiết lập, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở triển khai các giải pháp tích hợp, kết nối, chia sẻ, liên thông các CSDL của bộ, ngành trung ương, địa phương, Ủy ban sông Mekong Việt Nam, Ủy hội sông Mekong quốc tế và cơ quan, tổ chức có liên quan. Ban hành cơ chế hoạt động và duy trì vận hành lâu dài của hệ thống CSDL liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long.

Xây dựng nền tảng số liên ngành về Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 1.

Một góc TP. Cần Thơ. Ảnh:baodautu.vn

Đồng thời, Đề án cũng đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái số, xây dựng tập dữ liệu về đồng bằng sông Cửu Long, cung cấp dữ liệu, các sản phẩm tri thức, hệ thống ứng dụng thông minh theo nhiều hình thức khác nhau, thông qua các kênh thông tin hiện đại, trực tuyến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, cung cấp dịch vụ công cho xã hội, hỗ trợ hoạch định các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các DN, tổ chức, cá nhân, cộng đồng đóng góp, thu nhận, cập nhật và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu; triển khai xây dựng hạ tầng dữ liệu số, cung cấp dịch vụ số phục vụ phát triển KT-XH bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Với mục tiêu trên, Đề án đặt ra nhiệm vụ: Hoàn thiện cơ chế chính sách và các quy định kỹ thuật; thiết lập, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long (xây dựng, hoàn thiện CSDL của các bộ, ngành trung ương và địa phương; vận hành hệ thống CSDL liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long; phát triển hệ sinh thái số và các ứng dụng tri thức, hệ thống thông minh về đồng bằng sông Cửu Long); hợp tác quốc tế, đào tạo, chuyển giao công nghệ và truyền thông.

Các giải pháp thực hiện và tổ chức thực hiện

Đề án cũng nêu rõ các giải pháp thực hiện gồm:

Giải pháp về công nghệ như: Triển khai giải pháp quản lý dữ liệu chia sẻ tập trung phục vụ thu nhận, lưu trữ, quản lý thông tin, dữ liệu được chia sẻ, kết nối với hệ thống CSDL liên ngành; công bố, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu thuận tiện, liên tục, theo thời gian thực qua nhiều kênh giao tiếp, các bản tin, cổng thông tin điện tử, tin nhắn điện tử/thư điện tử, gói dữ liệu/dịch vụ dữ liệu, giao diện lập trình ứng dụng.

Thiết lập môi trường chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu trên cơ sở sử dụng nền tảng chia sẻ, tích hợp quốc gia và nền tảng chia sẻ, tích hợp của các bộ, ngành trung ương và địa phương; tuân thủ Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam.

Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới: Dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu mở (Open Data), điện toán đám mây, phát triển các ứng dụng khai phá dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý, phân tích, khai thác, công bố thông tin, dữ liệu.

Về giải pháp an toàn, bảo mật thông tin, Đề án đặt ra yêu cầu, trong quá trình thiết kế, đầu tư, thiết lập hệ thống cần thực hiện xác định cấp độ, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) theo cấp độ của hệ thống thông tin được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định của pháp luật về ATTT.

Đồng thời, triển khai các giải pháp phòng, chống phần mềm độc hại; quản lý và giám sát ATTT; bảo mật các CSDL, tương tác trao đổi giữa các CSDL tới các máy chủ, máy trạm, các thiết bị đầu cuối liên quan; và kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Giám sát không gian mạng quốc gia.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá ATTT của các hệ thống thông tin thuộc phạm vi Đề án trước khi đưa vào sử dụng và định kỳ (theo cấp độ hệ thống thông tin được phê duyệt) theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai, thực hiện Đề án...

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ TT&TT, các bộ, ngành trung ương và địa phương liên quan kết nối, chia sẻ, liên thông các CSDL với hệ thống CSDL liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long trên nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu cấp quốc gia, cấp bộ, ngành trung ương và địa phương phù hợp với Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam.

Thủ tướng giao Bộ TT&TT hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về CNTT có tính chất liên ngành.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, VPCP hướng dẫn việc kết nối, chia sẻ, liên thông các CSDL với hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam. Các công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác đảm bảo ATTT, an ninh dữ liệu cần được triển khai.