Bộ TTTT tập huấn triển khai chế độ tài chính kế toán và ngân sách nhà nước 2018

02:01 PM 09/05/2018 In bài viết

Sáng ngày 09/5/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tài chính kế toán năm 2018. Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác tài chính, kế toán của tất cả các đơn vị của Bộ.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế đạt yêu cầu đề ra. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, toàn ngành TTTT đã tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển ngành trong giai đoạn này và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: “Năm 2018 được đánh giá là năm có sự thay đổi trong quản lý điều hành và thực hiện về ngân sách nhà nước, chế độ kế toán và đặc biệt là Luật quản lý tài sản và các văn bản quy định chi tiết Luật có hiệu lực thi hành. Việc đổi mới quy định quản lý đầu tư, mua sắm công, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, tăng cường công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, tài chính cũng được Bộ coi trọng nhằm nâng cao tính minh bạch của công tác này, góp phần phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng yêu cầu các đại biểu, học viên dự hội nghị cần tập trung cao, dành thời gian tiếp thu tốt nhất những nội dung, thông tin và các kinh nghiệm được các đồng chí giảng viên truyền đạt, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn thực thi công tác tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện công tác  kế toán, kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, tài chính tại cơ quan, đơn vị.

Trong ba ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu, học viên được nghe các giảng viên từ các Cục, Vụ của Bộ Tài chính và Bộ TTTT giới thiệu về nhiều nội dung quan trọng như: Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính; Giới thiệu Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hướng dẫn triển khai một số nội dung về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp kinh tế, đơn vị sự nghiệp khác theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ; Một số nội dung liên quan đến quyết định thay thế Quyết định số 545/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2016 của Bộ trưởng Bộ TTTT. Đây là những nội dung thiết thực mà các đơn vị cần nắm vững để thay đổi để thực hiện đúng, hiệu quả công tác kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, tài chính trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng là nơi các lãnh đạo đơn vị, những người làm công tác tài chính kế toán chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của mình trong quá trình thực thi công tác kế toán, đầu tư, đấu thầu, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị.

TH