không gian sống

  • Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ra mắt sách "Để làm gì"

    Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ra mắt sách "Để làm gì"

    "Để làm gì" là tác phẩm mới nhất của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vừa được Nhà Xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ra mắt bạn đọc với một không gian sống đầy trải nghiệm của chính tác giả.