Make in Vietnam

Bốn DN công nghệ Việt bắt tay sản xuất thiết bị an ninh mạng "Make in Việt Nam"

Anh Minh 10:43 01/11/2023

Các thiết bị mạng Make in Viet Nam mới sẽ mang thương hiệu MK Networks, do doanh nghiệp (DN) Việt tự chủ từ khâu nghiên cứu, sản xuất phần cứng tới phát triển giải pháp phần mềm.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và sự bùng nổ của Internet, chuyển đổi số (CĐS) ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Công cuộc CĐS diễn ra sâu rộng và mang lại lợi ích, cơ hội cho Việt Nam.

Tuy nhiên, nguy cơ gây mất an toàn thông tin cũng đặt ra nhiều thách thức trong bối cảnh tội phạm mạng không ngừng tấn công vào các hệ thống thông tin, trong đó có các hệ thống CNTT quan trọng. Các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin trọng yếu diễn ra liên tục và có xu hướng gia tăng. Vì vậy, bảo đảm an ninh mạng được xác định là ưu tiên hàng đầu trong quá trình CĐS.

Ngày 10/8/2022, Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”, nhấn mạnh an toàn, an ninh mạng là trọng tâm trong CĐS, trụ cột quan trọng tạo lập niềm tin số để phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời, chiến lược nhấn mạnh quan điểm phải phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ Make in Viet Nam để trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng.

z4837468963717_7e15edb1b3466cc6b5687c09722fcf14.jpg
4 DN Việt đã bắt tay phát triển thương hiệu chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm thiết bị mạng Make in Viet Nam.

Hưởng ứng chiến lược của Chính phủ, các DN công nghệ Việt gồm MK Hi-Tek, Công ty CP An ninh mạng SCS (SafeGate), Công ty CP công nghệ Pavana và Công ty CP công nghệ Vissoft đã cùng bắt tay để phát triển thương hiệu chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm thiết bị mạng Make in Viet Nam.

Các thiết bị mạng Make in Viet Nam mới sẽ mang thương hiệu "MK Networks" do DN Việt Nam tự chủ từ khâu nghiên cứu, sản xuất phần cứng tới phát triển giải pháp phần mềm.

Các sản phẩm thiết bị mạng của MK Networks bao gồm: Thiết bị mạng lớp truy cập; Thiết bị mạng lớp core; Hệ thống mã hoá kênh truyền; Hệ thống bảo mật dữ liệu một chiều… được ứng dụng các công nghệ mới nhất phục vụ toàn diện cho nhu cầu đảm bảo an toàn, an ninh mạng của các hệ thống thông tin với nhiều tính năng được tích hợp như tự động ngăn chặn các kết nối độc hại đến mã độc, tường lửa, mạng riêng ảo VPN hay phát hiện tấn công sớm…

Các thiết bị mạng sẽ ứng dụng mô hình quản lý thông minh cloud-native cho phép quản trị mạng có thể quản lý và thiết lập cấu hình cho nhiều thiết bị một cách tập trung. Việc quản lý tập trung theo mô hình cloud-native cũng sẽ giúp thuận tiện trong vận hành cũng như quản trị hệ thống thay vì mô hình quản lý phân tán như hiện nay.

Ngoài ra, các thiết bị sẽ được tích hợp thêm nhiều tính năng nâng cao nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; tiết kiệm chi phí và nguồn lực cho các chủ quản của hệ thống thông tin. Dự kiến, các sản phẩm Make in Viet Nam của MK Networks sẽ ra mắt thị trường vào năm 2024.

z4837468944576_b3b9dba50a4ed9d4b9aafeee284f9910.jpg
Sơ đồ hệ thống quản lý tập trung mkCloud

Ông Nguyễn Trọng Khang, Chủ tịch MK Group, cho biết lần đầu tiên, 4 DN Việt Nam đã cùng bắt tay nghiên cứu phát triển và sản xuất các thiết bị, giải pháp an ninh mạng dành cho khối Chính phủ, cơ quan Nhà nước, DN. Bốn DN đều có thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất thiết bị phần cứng, phát triển phần mềm, giải pháp về an ninh mạng và cung cấp hệ sinh thái toàn diện về an ninh bảo mật.

Chủ tịch MK Group tin tưởng: "Sự hợp tác giữa các DN Việt sẽ tạo nên sức mạnh để làm ra các sản phẩm, dịch vụ hoàn thiện hơn phục vụ nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nước và có thể cạnh tranh, dần thay thế các sản phẩm thiết bị mạng, an ninh mạng nước ngoài ở thị trường Việt Nam. Hợp tác này cũng để hướng tới mục tiêu Việt Nam có thể tự chủ về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng trên không gian mạng như Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 mà Chính phủ đã đặt ra”./.

Make in Vietnam

Bốn DN công nghệ Việt bắt tay sản xuất thiết bị an ninh mạng "Make in Việt Nam"

Anh Minh 10:43 01/11/2023

Các thiết bị mạng Make in Viet Nam mới sẽ mang thương hiệu MK Networks, do doanh nghiệp (DN) Việt tự chủ từ khâu nghiên cứu, sản xuất phần cứng tới phát triển giải pháp phần mềm.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và sự bùng nổ của Internet, chuyển đổi số (CĐS) ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Công cuộc CĐS diễn ra sâu rộng và mang lại lợi ích, cơ hội cho Việt Nam.

Tuy nhiên, nguy cơ gây mất an toàn thông tin cũng đặt ra nhiều thách thức trong bối cảnh tội phạm mạng không ngừng tấn công vào các hệ thống thông tin, trong đó có các hệ thống CNTT quan trọng. Các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin trọng yếu diễn ra liên tục và có xu hướng gia tăng. Vì vậy, bảo đảm an ninh mạng được xác định là ưu tiên hàng đầu trong quá trình CĐS.

Ngày 10/8/2022, Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”, nhấn mạnh an toàn, an ninh mạng là trọng tâm trong CĐS, trụ cột quan trọng tạo lập niềm tin số để phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời, chiến lược nhấn mạnh quan điểm phải phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ Make in Viet Nam để trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng.

z4837468963717_7e15edb1b3466cc6b5687c09722fcf14.jpg
4 DN Việt đã bắt tay phát triển thương hiệu chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm thiết bị mạng Make in Viet Nam.

Hưởng ứng chiến lược của Chính phủ, các DN công nghệ Việt gồm MK Hi-Tek, Công ty CP An ninh mạng SCS (SafeGate), Công ty CP công nghệ Pavana và Công ty CP công nghệ Vissoft đã cùng bắt tay để phát triển thương hiệu chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm thiết bị mạng Make in Viet Nam.

Các thiết bị mạng Make in Viet Nam mới sẽ mang thương hiệu "MK Networks" do DN Việt Nam tự chủ từ khâu nghiên cứu, sản xuất phần cứng tới phát triển giải pháp phần mềm.

Các sản phẩm thiết bị mạng của MK Networks bao gồm: Thiết bị mạng lớp truy cập; Thiết bị mạng lớp core; Hệ thống mã hoá kênh truyền; Hệ thống bảo mật dữ liệu một chiều… được ứng dụng các công nghệ mới nhất phục vụ toàn diện cho nhu cầu đảm bảo an toàn, an ninh mạng của các hệ thống thông tin với nhiều tính năng được tích hợp như tự động ngăn chặn các kết nối độc hại đến mã độc, tường lửa, mạng riêng ảo VPN hay phát hiện tấn công sớm…

Các thiết bị mạng sẽ ứng dụng mô hình quản lý thông minh cloud-native cho phép quản trị mạng có thể quản lý và thiết lập cấu hình cho nhiều thiết bị một cách tập trung. Việc quản lý tập trung theo mô hình cloud-native cũng sẽ giúp thuận tiện trong vận hành cũng như quản trị hệ thống thay vì mô hình quản lý phân tán như hiện nay.

Ngoài ra, các thiết bị sẽ được tích hợp thêm nhiều tính năng nâng cao nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; tiết kiệm chi phí và nguồn lực cho các chủ quản của hệ thống thông tin. Dự kiến, các sản phẩm Make in Viet Nam của MK Networks sẽ ra mắt thị trường vào năm 2024.

z4837468944576_b3b9dba50a4ed9d4b9aafeee284f9910.jpg
Sơ đồ hệ thống quản lý tập trung mkCloud

Ông Nguyễn Trọng Khang, Chủ tịch MK Group, cho biết lần đầu tiên, 4 DN Việt Nam đã cùng bắt tay nghiên cứu phát triển và sản xuất các thiết bị, giải pháp an ninh mạng dành cho khối Chính phủ, cơ quan Nhà nước, DN. Bốn DN đều có thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất thiết bị phần cứng, phát triển phần mềm, giải pháp về an ninh mạng và cung cấp hệ sinh thái toàn diện về an ninh bảo mật.

Chủ tịch MK Group tin tưởng: "Sự hợp tác giữa các DN Việt sẽ tạo nên sức mạnh để làm ra các sản phẩm, dịch vụ hoàn thiện hơn phục vụ nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nước và có thể cạnh tranh, dần thay thế các sản phẩm thiết bị mạng, an ninh mạng nước ngoài ở thị trường Việt Nam. Hợp tác này cũng để hướng tới mục tiêu Việt Nam có thể tự chủ về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng trên không gian mạng như Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 mà Chính phủ đã đặt ra”./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Bốn DN công nghệ Việt bắt tay sản xuất thiết bị an ninh mạng "Make in Việt Nam"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO