Chuẩn bị khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, thời gian qua, các Bộ, cơ quan đã tích cực thực hiện xây dựng hệ thống thông tin báo cáo (TTBC) Chính phủ, để hệ thống được khai trương trong tháng 3/2020; đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện giao diện, chỉnh lý nội dung hợp lý theo hướng giao diện thân thiện, xuất phát từ nhu cầu của người dùng, thuận tiện cho người sử dụng.

PV
16:04 PM 06/03/2020
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Sáng ngày 5/3/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với các Bộ, cơ quan liên quan về xây dựng hệ thống TTBC Chính phủ kết nối với hệ thống TTBC và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) của các Bộ, cơ quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp

Triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025, thời gian qua, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã chủ trì, phối hợp với Sáng kiến Việt Nam, Tập đoàn VNPT và các đơn vị liên quan chủ động triển khai xây dựng Hệ thống TTBC Chính phủ để kết nối với các hệ thống TTBC của Bộ, ngành, địa phương hình thành Hệ thống TTBC quốc gia.

Về tình hình, kết quả thực hiện xây dựng hệ thống TTBC Chính phủ đến nay, Cục Kiểm soát TTHC thuộc VPCP cho biết: hệ thống TTBC Chính phủ được xây dựng bao gồm các chức năng chính, gồm thiết kế quy trình báo cáo động; Gửi, nhận báo cáo; Cập nhật dữ liệu báo cáo; Quản trị bảng theo dõi tình hình biến động kinh tế - xã hội; Xác thực đăng nhập một lần; Bộ công cụ kết nối, chia sẻ dữ liệu; Bảo mật an toàn dữ liệu...

Phương án thiết kế đưa ra bao gồm giao diện trang chủ, trang đăng nhập, trang cá nhân hóa của người sử dụng theo các nhóm đối tượng: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, các Phó Chủ nhiệm, thủ trưởng và chuyên viên các đơn vị thuộc VPCP.

Bên cạnh đó, hệ thống TTBC của VPCP là một cấu phần của hệ thống TTBC Chính phủ. Các chế độ báo cáo gồm: Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết quả gửi - nhận văn bản điện tử và xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; báo cáo thống kê quy định về điều kiện kinh doanh do VPCP phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng, thực hiện trực tuyến (online) trên hệ thống TTBC Chính phủ về cơ bản đã được hoàn thành, đã chạy thử và tiếp tục hoàn thiện hệ thống.

Tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn VNPT trình bày phương án thiết kế, thuyết minh về giao diện hệ thống TTBC Chính phủ. Theo đó, thiết kế giao diện đã được cá nhân hóa cho từng đối tượng sử dụng gắn với chức năng nhiệm vụ, nhu cầu thông tin của các nhà quản lý, cũng như hỗ trợ việc ra quyết định.

Đối tượng sử dụng hệ thống bao gồm: Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Bộ trưởng, lãnh đạo UBND cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, đại diện các Bộ, cơ quan cho biết thời gian qua VPCP đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan để xây dựng hệ thống TTBC Chính phủ, tập hợp các chế độ báo cáo của các Bộ, ngành hiện đang có, kết nối, tích hợp một số chế độ báo cáo và một số hệ thống thông tin của các Bộ, VPCP với hệ thống TTBC Chính phủ.

Toàn cảnh cuộc họp

Ngoài các chế độ báo cáo thuộc phạm vi theo dõi, quản lý của VPCP được xây dựng, thực hiện trên hệ thống TTBC Chính phủ thì hệ thống TTBC Chính phủ dự kiến sẽ hoàn thành kết nối với 9 Bộ, cơ quan trước ngày 13/3/2020. Hiện các cơ quan đã hoàn thành kết nối kỹ thuật, bắt đầu đưa dữ liệu thật lên hệ thống.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá cao các Bộ, cơ quan, Sáng kiến Việt Nam cùng các chuyên gia đã cùng phối hợp với VPCP tích cực thực hiện xây dựng hệ thống TTBC Chính phủ trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, xuất phát từ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần thông tin nhanh, chính xác kịp thời nhưng cần được sàng lọc, tinh chế, từ đó VPCP đề xuất Thủ tướng Chính phủ thành lập hệ thống TTBC Chính phủ, kết nối với hệ thống TTBC và các hệ thống thông tin, CSDL của các Bộ, cơ quan để tiến tới hình thành hệ thống TTBC Quốc gia phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian ngắn vừa qua, các Bộ, cơ quan đã tích cực thực hiện xây dựng hệ thống TTBC Chính phủ, để hệ thống được khai trương trong tháng 3/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện giao diện, chỉnh lý nội dung hợp lý theo hướng giao diện thân thiện, xuất phát từ nhu cầu của người dùng, thuận tiện cho người sử dụng.

Để tập trung chuẩn bị cho khai trương đưa hệ thống TTBC Chính phủ vào vận hành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị bổ sung báo cáo kinh tế tổng hợp, các báo cáo chuyên ngành ở từng lĩnh vực của các Bộ, cơ quan đồng thời phải chuẩn hóa dữ liệu, chế độ báo cáo để thuận tiện khi sử dụng.

Bên cạnh đó, đề nghị Tập đoàn VNPT, Viettel tiếp tục phối hợp với các Bộ, cơ quan thực hiện kết nối, tích hợp các hệ thống với hệ thống TTBC Chính phủ phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đảm an toàn, an ninh dữ liệu của hệ thống.