Truyền thông

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số thông qua Nền tảng OneTouch

H.H 25/08/2023 09:01

One Touch cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về Chuyển đổi số quốc gia gắn với mục tiêu phát triển toàn diện Chính phủ số – Kinh tế số – Xã hội số.

Ngày 21/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1580/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các cơ quan báo chí, truyền thông và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng của các địa phương.

Chương trình được xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số gắn với vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong các cơ quan báo chí, truyền thông để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; Khai thác, sử dụng dữ liệu số hiệu quả, góp phần đưa hoạt động của chính quyền, người dân và doanh nghiệp lên môi trường mạng một cách an toàn.

Chương trình gồm 12 khóa học gồm: Tổng quan về chương trình chuyển đổi số quốc gia; Kiến thức nền tảng về chuyển đổi số; Dữ liệu số; Dữ liệu mở; Dữ liệu và cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước; Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu; Quản trị dữ liệu; Kết nối và chia sẻ dữ liệu; Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và bồi dưỡng kỹ năng số cho phóng viên, nhà báo và người làm truyền thông; Quản lý đầu tư cho chuyển đổi số, CNTT sử dụng ngân sách nhà nước; Bồi dưỡng kỹ năng số theo khung kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam; Kỹ năng an toàn trên môi trường số.

anh-ttcs-26.jpg

Theo Quyết định, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Chuyển đổi số quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai biên soạn nội dung và sản xuất học liệu điện tử các khóa học theo chương trình được phê duyệt để tổ chức bồi dưỡng trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà Onetouch của Bộ Thông tin và Truyền thông; Trực tiếp tổ chức bồi dưỡng trên Nền tảng Onetouch và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các cán bộ, học viên đủ điều kiện (Học viên tham gia học 100% các chuyên đề của khóa học theo Chương trình trên nền tảng, bảo đảm thời gian học trên nền tảng tối thiểu 80% tổng thời gian của khóa học để đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học; Thông qua lịch trình học từng chuyên đề của khóa học, học viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên nền tảng; Kết quả kiểm tra phải đạt 7,0 điểm trở lên (Chấm theo thang điểm 10), trường hợp dưới 7,0 điểm phải làm lại bài kiểm tra (Tối đa 3 lần).

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Chuyển đổi số quốc gia phối hợp với đơn vị đầu mối các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước cung cấp bài giảng, học liệu điện tử để thực hiện bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, địa phương và cho đối tượng là thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và nhân sự thuộc mạng lưới cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi số tại các địa phương.

Thực hiện Công văn 2405/BTTTT-CĐSQG ngày 26/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất nhu cầu sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà để triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, trên cơ sở đăng ký đề xuất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Cục Chuyển đổi số quốc gia đăng ký danh sách tham gia Khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2023 với gần 1.500 học viên là thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, nhân sự chuyển đổi số tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo và nhân sự chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Nền tảng học trực tuyến mở đại trà Onetouch của Bộ Thông tin và Truyền thông có địa chỉ truy cập tại: https://onetouch.mic.gov.vn/

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số thông qua Nền tảng OneTouch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO