Chuyển động ICT

Công đoàn VNPT: Lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm 

PV 18:56 12/05/2023

Chăm lo đời sống, đảm bảo môi trường lao động an toàn cho người lao động (NLĐ) là một biện pháp quan trọng đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp (DN) và là thước đo hoạt động của tổ chức công đoàn trong DN, trong đó có Tập đoàn VNPT.

thumbnails30402023094014hong-hai-20230330.jpeg

Chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ

Chăm lo đến đời sống NLĐ và thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) là việc làm đòi hỏi thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài và phải là một phần của văn hoá DN - văn hoá Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Trong những năm qua, Công đoàn VNPT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai nhiều giải pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, lợi ích của đoàn viên, NLĐ và luôn xác định công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Đối với công tác ATVSLĐ, PCCN: NLĐ tại Tâp đoàn VNPT hàng năm đều được thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, huấn luyện ATVSLĐ, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng các chế độ độc hại,…; Quy trình, quy phạm kỹ thuật, nội quy, kỷ luật lao động được xây dựng, ban hành và phổ biến đến từng NLĐ. Các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ được triển khai đồng bộ từ Tập đoàn tới các đơn vị nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp xảy ra.

Các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ của VNPT ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. Ngày 25/4/2023, Công đoàn VNPT đã ban hành Quyết định số 561/QĐ-CĐVNPT, theo đó hỗ trợ kinh phí để thăm hỏi, tặng quà cho 450 trường hợp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 với số tiền 450 triệu đồng.

Ngoài việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, tại Tập đoàn còn thực hiện nhiều chính sách có lợi hơn quy định nhà nước cho NLĐ như: Hỗ trợ lao động nữ sinh con; Hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm VNPT”; Hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm, khen thưởng con CBCNV có thành tích cao trong học tập; Thăm hỏi, tặng quà tứ thân phụ mẫu CBCNV,… NLĐ của Tập đoàn có hoàn cảnh khó khăn luôn được Tập đoàn, Công đoàn VNPT quan tâm, chăm lo bằng nhiều hình thức hỗ trợ hiệu quả khác nhau. Việc làm, thu nhập của NLĐ được đảm bảo, kể cả trong giai đoạn bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trong những năm qua. Thu nhập bình quân của NLĐ ở mức cao so với mặt bằng chung toàn quốc.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn VNPT và các công đoàn trực thuộc còn chú trọng chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho NLĐ bằng các hoạt động thể dục, thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ… đã tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khoẻ cho NLĐ.

Với những kết quả trên, Tập đoàn VNPT nhiều năm qua đã được tôn vinh, khen thưởng và trao tặng danh hiệu “DN vì người lao động”.

Lấy đoàn viên công đoàn, NLĐ làm trung tâm

Hưởng ứng Tháng công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được Công đoàn TT&TT Việt Nam phát động, Công đoàn VNPT xác định tiếp tục phát huy những giải pháp có hiệu quả trong thời gian qua và tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2023, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 09 ngày 22/12/2021 của Đảng uỷ Tập đoàn về nâng cao, vị trí, vai trò của Công đoàn VNPT trong tình hình mới. Với quan điểm “Lấy đoàn viên công đoàn, NLĐ làm trung tâm” cho mọi hoạt động của tổ chức công đoàn, phải đổi mới, sáng tạo trong việc chăm lo đến NLĐ và có những hành động thiết thực đảm bảo ATVSLĐ, PCCN cho NLĐ, đặc biệt là những vị trí công việc như nhân viên kỹ thuật, nhân viên hạ tầng, cột cao, nhân viên kinh doanh,…

Thứ hai, phát huy vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh mà nòng cốt là cán bộ công đoàn; Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới với hơn 4.600 an toàn vệ sinh viên - được ví như là những cảnh sát trong việc giám sát, hướng dẫn tuân thủ quy trình nghiệp vụ, ATVSLĐ, PCCN trong SXKD.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai chuyển đổi số trong công tác ATVSLĐ, PCCN như: tổ chức các cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ”; tổ chức truyền thông, thông tin tuyên truyền trên app, web Công đoàn VNPT; Triển khai “Giải pháp đào tạo và truyền thông nâng cao kiến thức và ý thức bảo đảm an toàn lao động cho NLĐ trên hệ thống app VNPT Employee”; Tổng hợp thông tin, kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN qua hệ thống HRM,… Triển khai chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các DN đến năm 2030”.

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” và 5S được các đơn vị tham gia, hưởng ứng sôi nổi, triển khai sâu rộng tới NLĐ và trở thành phong trào mang tính nòng cốt.

Thứ năm, có bước đột phá trong mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, NLĐ. Đồng thời ưu tiên tổ chức hỗ trợ khám sức khoẻ chuyên khoa cho lao động nữ; tặng học bổng “VNPT cùng em đến trường” cho con CBCNV có hoàn cảnh khó khăn; mua bảo hiểm cho NLĐ,… Công đoàn VNPT tiếp tục ký kết thoả thuận hợp tác với các Tập đoàn, tổng công ty khác để hợp tác, tăng cường phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Tập đoàn VNPT cam kết sẽ đồng hành cùng Công đoàn TT&TT Việt Nam nói chung, Công đoàn VNPT nói riêng trong mọi mặt hoạt động để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm, đời sống NLĐ, góp phần xây dựng Tập đoàn VNPT phát triển và có những đóng góp tích cực xây dựng đất nước và thực hiện CĐS quốc gia./.

Chuyển động ICT

Công đoàn VNPT: Lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm 

PV 18:56 12/05/2023

Chăm lo đời sống, đảm bảo môi trường lao động an toàn cho người lao động (NLĐ) là một biện pháp quan trọng đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp (DN) và là thước đo hoạt động của tổ chức công đoàn trong DN, trong đó có Tập đoàn VNPT.

thumbnails30402023094014hong-hai-20230330.jpeg

Chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ

Chăm lo đến đời sống NLĐ và thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) là việc làm đòi hỏi thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài và phải là một phần của văn hoá DN - văn hoá Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Trong những năm qua, Công đoàn VNPT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai nhiều giải pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, lợi ích của đoàn viên, NLĐ và luôn xác định công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Đối với công tác ATVSLĐ, PCCN: NLĐ tại Tâp đoàn VNPT hàng năm đều được thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, huấn luyện ATVSLĐ, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng các chế độ độc hại,…; Quy trình, quy phạm kỹ thuật, nội quy, kỷ luật lao động được xây dựng, ban hành và phổ biến đến từng NLĐ. Các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ được triển khai đồng bộ từ Tập đoàn tới các đơn vị nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp xảy ra.

Các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ của VNPT ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. Ngày 25/4/2023, Công đoàn VNPT đã ban hành Quyết định số 561/QĐ-CĐVNPT, theo đó hỗ trợ kinh phí để thăm hỏi, tặng quà cho 450 trường hợp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 với số tiền 450 triệu đồng.

Ngoài việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, tại Tập đoàn còn thực hiện nhiều chính sách có lợi hơn quy định nhà nước cho NLĐ như: Hỗ trợ lao động nữ sinh con; Hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm VNPT”; Hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm, khen thưởng con CBCNV có thành tích cao trong học tập; Thăm hỏi, tặng quà tứ thân phụ mẫu CBCNV,… NLĐ của Tập đoàn có hoàn cảnh khó khăn luôn được Tập đoàn, Công đoàn VNPT quan tâm, chăm lo bằng nhiều hình thức hỗ trợ hiệu quả khác nhau. Việc làm, thu nhập của NLĐ được đảm bảo, kể cả trong giai đoạn bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trong những năm qua. Thu nhập bình quân của NLĐ ở mức cao so với mặt bằng chung toàn quốc.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn VNPT và các công đoàn trực thuộc còn chú trọng chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho NLĐ bằng các hoạt động thể dục, thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ… đã tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khoẻ cho NLĐ.

Với những kết quả trên, Tập đoàn VNPT nhiều năm qua đã được tôn vinh, khen thưởng và trao tặng danh hiệu “DN vì người lao động”.

Lấy đoàn viên công đoàn, NLĐ làm trung tâm

Hưởng ứng Tháng công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được Công đoàn TT&TT Việt Nam phát động, Công đoàn VNPT xác định tiếp tục phát huy những giải pháp có hiệu quả trong thời gian qua và tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2023, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 09 ngày 22/12/2021 của Đảng uỷ Tập đoàn về nâng cao, vị trí, vai trò của Công đoàn VNPT trong tình hình mới. Với quan điểm “Lấy đoàn viên công đoàn, NLĐ làm trung tâm” cho mọi hoạt động của tổ chức công đoàn, phải đổi mới, sáng tạo trong việc chăm lo đến NLĐ và có những hành động thiết thực đảm bảo ATVSLĐ, PCCN cho NLĐ, đặc biệt là những vị trí công việc như nhân viên kỹ thuật, nhân viên hạ tầng, cột cao, nhân viên kinh doanh,…

Thứ hai, phát huy vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh mà nòng cốt là cán bộ công đoàn; Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới với hơn 4.600 an toàn vệ sinh viên - được ví như là những cảnh sát trong việc giám sát, hướng dẫn tuân thủ quy trình nghiệp vụ, ATVSLĐ, PCCN trong SXKD.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai chuyển đổi số trong công tác ATVSLĐ, PCCN như: tổ chức các cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ”; tổ chức truyền thông, thông tin tuyên truyền trên app, web Công đoàn VNPT; Triển khai “Giải pháp đào tạo và truyền thông nâng cao kiến thức và ý thức bảo đảm an toàn lao động cho NLĐ trên hệ thống app VNPT Employee”; Tổng hợp thông tin, kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN qua hệ thống HRM,… Triển khai chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các DN đến năm 2030”.

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” và 5S được các đơn vị tham gia, hưởng ứng sôi nổi, triển khai sâu rộng tới NLĐ và trở thành phong trào mang tính nòng cốt.

Thứ năm, có bước đột phá trong mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, NLĐ. Đồng thời ưu tiên tổ chức hỗ trợ khám sức khoẻ chuyên khoa cho lao động nữ; tặng học bổng “VNPT cùng em đến trường” cho con CBCNV có hoàn cảnh khó khăn; mua bảo hiểm cho NLĐ,… Công đoàn VNPT tiếp tục ký kết thoả thuận hợp tác với các Tập đoàn, tổng công ty khác để hợp tác, tăng cường phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Tập đoàn VNPT cam kết sẽ đồng hành cùng Công đoàn TT&TT Việt Nam nói chung, Công đoàn VNPT nói riêng trong mọi mặt hoạt động để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm, đời sống NLĐ, góp phần xây dựng Tập đoàn VNPT phát triển và có những đóng góp tích cực xây dựng đất nước và thực hiện CĐS quốc gia./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn VNPT: Lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO