Dòng sự kiện

đào tạo cntt

  • Điều chỉnh dự án giữa PTIT và CDAC Ấn Độ

    Điều chỉnh dự án giữa PTIT và CDAC Ấn Độ

    Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Trung tâm Phát triển Công nghệ Điện toán Tiên tiến (CDAC) của Ấn Độ đã thống nhất điều chỉnh dự án thành lập Trung tâm Đào tạo và Phát triển phần mềm chất lượng cao để phù hợp với tình hình mới.
  • Một số trao đổi về chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo

    Một số trao đổi về chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo

    Bài viết này tập trung trao đổi chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bởi như Bác Hồ nói "vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".