Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII

PV| 22/03/2021 16:59
Theo dõi ICTVietnam trên

Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong 2 ngày ngày 27-28/3. Mục đích của Hội nghị là nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII - Ảnh 1.

Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội sẽ là điểm cầu chính.

Theo kế hoạch, điểm cầu chính sẽ tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội. Ngoài ra có điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các Bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đảm bảo điều kiện. Hội nghị sẽ được tổ chức nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Sẽ có 5 chuyên đề được Hội nghị triển khai quán triệt. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Tài liệu Hội nghị bao gồm Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2); Tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tài liệu Hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề cương và nội dung bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc. (Ban Tổ chức Hội nghị sẽ cung cấp file đề cương các chuyên đề tới những điểm cầu qua Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, khuyến khích các cấp ủy, tổ chức đảng in đề cương phát cho cán bộ, đảng viên dự các điểm cầu ở Trung ương và cơ sở để nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và phục vụ tham mưu, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy các cấp).

Ban tổ chức Hội nghị yêu cầu các Đảng bộ cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đường truyền kết nối với điểm cầu Trung ương; triển khai chương trình Hội nghị trực tuyến theo Kế hoạch. Triệu tập, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đại biểu tham dự Hội nghị ở các điểm cầu của mình theo đúng thành phần, bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định của Hội nghị cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19. Ngoài ra, không tổ chức phát thanh - truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh - truyền hình trong ngày diễn ra Hội nghị.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO