Chuyển đổi số

Kiên Giang hết năm 2023 đạt 100% TTHC đủ điều kiện được cấp DVCTT toàn trình

QA 09:15 11/07/2023

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, kế hoạch triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT; hoàn thành các mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngày càng toàn diện.

Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm phục vụ; tận dụng tối đa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) một cách hiệu quả, góp phần hiện đại hóa và đơn giản hóa TTHC.

he-thong-thong-tin-giai-quyet-tthc-tinh-kien-giang.png
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Kiên Giang

Chỉ tiêu cụ thể năm 2023, tỉnh Kiên Giang đề ra 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVCTT toàn trình; 40% DVCTT toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia; 30% thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của DVC; 60% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia; 100% người dân và DN sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông đến Trung ương;

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa, trên 80% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến, trên 50% người dân sử dụng DVCTT từ xa; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu đi đầu đăng ký và sử dụng DVCTT đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng DVC quốc gia, cũng như giới thiệu, hướng dẫn cho người thân cùng thực hiện.

Để đạt các mục tiêu như trên, tỉnh Kiên Giang đã đề ra giải pháp như đăng tải tin bài, video hướng dẫn người dân, DN thực hiện TTHC trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của các cơ quan đơn vị thực hiện TTHC; hỗ trợ người dân DN ứng dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt khi tham gia thực hiện TTHC.

Các giải pháp hỗ trợ thực hiện DVCTT trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng các giải pháp về truyền thông, hướng dẫn, giảm thời gian giải quyết, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm phí, lệ phí khi thực hiện TTHC theo hình thức trực tuyến..., tập trung vào các nhóm thủ tục như cấp phép xây dựng, đăng ký khai sinh ...; Thường xuyên tập huấn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Đồng thời, tỉnh huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, DN và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn người dân, DN sử dụng DVCTT; Tổ chức hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ thực hiện DVCTT tại cấp huyện, cấp xã.

Theo kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, DN trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC trên Cổng DVC quốc gia năm 2022, tỉnh Kiên Giang xếp hạng thứ 50/63 tỉnh/thành phố (57/100 điểm). Cụ thể, nhóm chỉ số công khai, minh bạch đạt 9,2/18 điểm (Điểm trung bình cả nước là 10,6 điểm).

Trong khi đó, nhóm chỉ số tiến độ giải quyết đạt 17,8/20 điểm (Điểm trung bình cả nước là 16,9 điểm); Nhóm chỉ số DVCTT 4,3/12 điểm (Điểm trung bình cả nước là 5,7 điểm); Nhóm chỉ số thanh toán trực tuyến 3,3/10 điểm (Điểm trung bình cả nước là 3,4 điểm); Nhóm chỉ số số hóa hồ sơ 5,0/22 điểm (Điểm trung bình cả nước là 9,3 điểm); Mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện TTHC 17,4/18 điểm (Điểm trung bình cả nước là 16,7 điểm)./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang hết năm 2023 đạt 100% TTHC đủ điều kiện được cấp DVCTT toàn trình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO