Liên minh công nghệ mới để phục hồi kinh tế sau Covid-19

Liên minh có tên là Emer2gent (https://emer2gent.org/), được lập ra để tập hợp các chuyên gia phân tích dữ liệu tìm cách giải quyết tác động kinh tế của Covid-19.
10:08 AM 17/04/2020 In bài viết này

Rolls Royce và một nhóm công ty về khoa học dữ liệu bao gồm IBM, Google Cloud, Truata và Viện phân tích dữ liệu Leeds đã thành lập nhóm hợp tác để mô hình hóa sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Liên minh công nghệ mới đề phục hồi kinh tế sau Covid-19 - Ảnh 1.

Các thành viên ban đầu của liên minh bao gồm Viện phân tích dữ liệu Leeds, IBM, Google Cloud, The Data City, Truata, Rolls-Royce và ODI Leeds. Whitespace, một chuyên gia đổi mới, sẽ điều phối nhóm.

Từ góc độ dữ liệu, Emer2gent sẽ kết hợp các bộ dữ liệu kinh tế, kinh doanh, du lịch và bán lẻ với dữ liệu hành vi, cảm xúc để mô hình hóa sự phục hồi kinh tế vì hành vi của người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến mức độ phục hồi. Ví dụ, người tiêu dùng có thể cảnh giác với đám đông và kiềm chế đến các nhà hàng, quán bar, sân vận động thể thao và phim ảnh.

Theo Emer2gent, mục tiêu của liên minh là tạo ra các mô hình để đưa mọi người quay trở lại làm việc và xác định các chỉ số hàng đầu. Những chỉ số này sẽ ảnh hưởng tích cực đến đầu tư, các hoạt động của doanh nghiệp và chính phủ.

Về mặt công nghệ, Emer2gent sẽ sử dụng Google Cloud Public Datasets và Google Cloud BigQuery cũng như IBM Cloud Pak for Data với quyền truy cập vào nhóm khoa học dữ liệu của IBM.

Viện Leeds sẽ cung cấp nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực, Rolls Royce cung cấp thông tin chuyên môn trong phòng thí nghiệm dữ liệu về công nghệ ngành. Truata sẽ đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu và The Data City sẽ cung cấp dữ liệu thời gian thực về nền kinh tế.

Hoàng Linh (Theo Zdnet.com)
Xem thêm