Chuyển động ICT

Lưu ý áp dụng quy định công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài tại Việt Nam

Hoàng Linh 11:25 09/07/2024

Thông tư số 06/2024/TT-BTTTT quy định về công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam, công nhận chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2024.

chu-ky-dien-tu.png
Ảnh minh họa (Nguồn: LinkedIn)

Thông tư 06/2024/TT-BTTTT hướng dẫn cụ thể Điều 26 của Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được áp dụng đối với các đối tượng sau: tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử (CKĐT) nước ngoài; tổ chức/cá nhân Việt Nam có nhu cầu giao dịch với tổ chức/cá nhân nước ngoài mà tổ chức cung cấp dịch vụ trong nước chưa được công nhận tại nước đó và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài.

Thông tư 06/2024/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2024, ngoại trừ quy định tại Điều 10 Thông tư 06/2024/TT-BTTTT. Theo đó, hồ sơ công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài tại Việt Nam gồm các tài liệu giải trình, chứng minh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Giao dịch điện tử 2023.

Các trường thông tin trên chứng thư CKĐT nước ngoài phải bao gồm các thông tin tối thiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam để phục vụ kiểm tra trạng thái chứng thư CKĐT nước ngoài trên Hệ thống chứng thực dịch vụ tin cậy.

Thời hạn công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài tại Việt Nam là thời hạn theo giấy phép cung cấp dịch vụ của tổ chức đó tại nước sở tại và không quá thời hạn của chứng thư CKĐT của tổ chức đó.

Trường hợp thay đổi thông tin dẫn đến thay đổi chứng thư CKĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài được công nhận tại Việt Nam, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài báo cáo việc thay đổi và đề nghị công nhận lại chứng thư CKĐT theo hồ sơ, trình tự được nêu tại Điều 3, Điều 4 Thông tư 06/2024/TT-BTTTT.

Theo Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) - Bộ TT&TT, Thông tư gồm 2 nội dung chủ yếu là quy định việc công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài và công nhận CKĐT, chứng thư CKĐT nước ngoài. Đây chính là bước đệm để tiến đến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực CKĐT và xa hơn nữa, là giao dịch điện tử với các cá nhân/tổ chức nước ngoài. Việc ban hành Thông tư cũng giúp bảo đảm được quyền lợi của người sử dụng dịch vụ trong nước, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tiến hành giao dịch điện tử trên môi trường mạng.

NEAC lưu ý một số điểm cần chú ý khi áp dụng Thông tư như sau:

Thứ nhất, khi đề nghị công nhận, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài cần cung cấp đầy đủ văn bản tài liệu chứng minh theo yêu cầu của Thông tư, và phải cập nhật trạng thái chứng thư CKĐT vào Hệ thống chứng thực dịch vụ tin cậy của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT quốc gia.

Thứ hai, thời hạn công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài sẽ là thời hạn theo giấy phép nhưng không quá thời hạn chứng thư chữ ký điện tử của tổ chức đó.

Thứ ba, thời hạn công nhận chứng thư CKĐT của người dùng cuối (công ty/cơ quan/tổ chức/cá nhân) là 5 năm nhưng không quá thời hạn hiệu lực của chứng thư CKĐT đó.

Thứ tư, khi thay đổi thông tin, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư CKĐT nước ngoài cũng như người dùng cuối sẽ phải báo cáo và đề nghị công nhận lại.

Thứ năm, các thông tin định danh trên chứng thư CKĐT phải đầy đủ và chính xác.

Thứ sáu, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài định kỳ báo cáo kiểm toán kỹ thuật, tình trạng cung cấp dịch vụ và các số liệu liên quan (số lượng chứng thư đã cấp, thông tin thuê bao...) cho Bộ TT&TT.

Thứ bảy, sử dụng chứng thư CKĐT đúng phạm vi và mục đích được quy định trong Thông tư và Luật Giao dịch điện tử 2023.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 06/2024/TT-BTTTT, tổ chức, cá nhân sẽ nộp hồ sơ công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài tại Việt Nam đến Bộ TT&TT theo hình thức trực tiếp hoặc đường bưu điện hoặc trực tuyến theo hướng dẫn sau:

- Gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Bộ TT&TT (Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia), địa chỉ số 18 Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

- Gửi trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (Cổng dịch vụ công quốc gia, https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ TT&TT, https://dichvucong.mic.gov.vn).

Văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công nhận hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và được dịch thuật công chứng sang tiếng Việt./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Lưu ý áp dụng quy định công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO