Multimedia

Ngày chuyển đổi số quốc gia 2023: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”

BBT 07/10/2023 09:59

Năm 2023 là Năm Dữ liệu số quốc gia, với quan điểm dữ liệu là tài nguyên quý của quốc gia. Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia đã quyết định ngày 10-10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Năm 2023 là năm thứ hai các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Ngày 10-10 hằng năm sẽ khơi dậy và lan tỏa hơn niềm tự hào dân tộc, thổi bùng lên nhiệt huyết và tinh thần đóng góp cho dân tộc, đất nước trong mỗi chúng ta bằng sự đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả những chương trình, nhiệm vụ để quốc gia được chuyển đổi số thành công.

10-10 hằng năm sẽ là một ngày để chúng ta đánh giá, nhìn nhận và đẩy nhanh các hành động với một tầm nhìn 2030, Việt Nam trở thành Quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp - cùng chung tay chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường 2045./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Ngày chuyển đổi số quốc gia 2023: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO