Dòng sự kiện

Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Ủy ban Dân tộc (UBDT) được lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, thống nhất trong giai đoạn 2011 - 2020.
14:58 PM 01/07/2020 In bài viết này

Lồng ghép kiểm tra cải cách hành chính với thanh tra hành chính hàng năm

Căn cứ các nội dung, yêu cầu của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và thực tiễn của UBDT, lĩnh vực công tác dân tộc, UBDT đã ban hành Chương trình tổng thể CCHC. Bên cạnh việc bố trí nguồn lực, nhân lực để triển khai thực hiện công tác CCHC, UBDT còn chú trọng công tác theo dõi, đánh giá.

So với các năm 2011-2013 kết quả còn hạn chế thì từ năm 2014, UBDT đã chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo CCHC, thực hiện đúng yêu cầu về thời gian, tiến độ quy định.

Việc triển khai cuộc thi viết "Tìm hiểu về CCHC và phát huy sáng kiến trong công tác CCHC" năm 2019 và công tác thi đua khen thưởng hàng năm về CCHC đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác này của UBDT.

Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính - Ảnh 1.

Cải cách hành chính giúp người dân giảm thời gian đến cơ quan chức năng. Ảnh minh họa (Bình Minh)

Đáng lưu ý, trong giai đoạn 2011 - 2020, hàng năm UBDT đều ban hành riêng kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của năm hoặc lồng ghép kế hoạch kiểm tra công tác CCHC trong công tác thanh tra hành chính, kiểm tra tổ chức bộ máy, thanh tra việc thực hiện công tác chuyên môn, kiểm tra công chức, công vụ; kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc thực hiện quy chế dân chủ... tổ chức các đoàn kiểm tra CCHC và thực hiện việc tự kiểm tra các vụ, đơn vị theo kế hoạch. Việc kiểm tra công tác CCHC được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và tỷ lệ theo quy định.

Hoàn thành 100% kế hoạch đơn giản hoá TTHC theo Nghị quyết 53/NQ-CP

Do sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nêu trên, đến nay, việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của UBDT đã có nhiều thay đổi, chuyển biến rõ nét, cơ bản đáp ứng được các quy định chung cũng như yêu cầu đề ra.

Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính - Ảnh 2.

Đồng bào dân tộc thiểu số là khu vực đặc thù, nên vấn đề CCHC càng cần đẩy mạnh để chính sách đến với bà con dễ hiểu nhất. Ảnh: Bình Minh

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong giai đoạn 2011 - 2020, UBDT triển khai thực hiện đơn giản hóa TTHC, phối hợp với vụ, đơn vị chức năng trong dự thảo ban hành 04 Thông tư có quy định TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thực thi đơn giản hoá 7/10 TTHC được giao; huỷ bỏ, bãi bỏ 03 TTHC do chính sách đã hết hiệu lực, hoàn thành 100% kế hoạch đơn giản hoá TTHC theo Nghị quyết 53/NQ-CP. UBDT đã tiếp nhận và giải quyết 1.445 hồ sơ TTHC, nội dung thực hiện TTHC tập trung vào tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xét thi đua khen thưởng và tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc.

UBDT đã công bố 11 TTHC có thực hiện và 01 TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó có 06 TTHC thực hiện tại UBDT và 05 TTHC thực hiện tại địa phương. Tuy nhiên, từ khi tổ chức triển khai đến nay, UBDT chưa nhận được hồ sơ giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích.

100% các văn bản đi, đến UBDT đều được số hóa

Theo đó, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, UBDT có 13 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, trong đó 07 TTHC cấp Trung ương do UBDT thực hiện; 06 TTHC còn lại do địa phương thực hiện.

Đồng thời, UBDT đã triển khai kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia, đã ban hành mã định danh của các đơn vị thuộc UBDT, danh mục các văn bản chỉ gửi điện tử trên trục liên thông theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, 100% các văn bản đi, đến UBDT đều được số hóa và cập nhật trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Ngoài ra, về công tác cải cách tài chính công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của UBDT cũng đạt được những kết quả nhất định.

"Trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC đã được triển khai đồng bộ, thống nhất. Đồng thời, đẩy mạnh công tác CCHC, tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật. Việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị… Qua đó, góp phần quan trọng vào những kết quả nổi bật mà UBDT đã đạt được trong giai đoạn vừa qua" Ủy ban Dân tộc đánh giá.


Bình Minh
Xem thêm