Sách Trắng 2020 bổ sung số liệu đầu tư nước ngoài lĩnh vực công nghiệp CNTT

Đây là một trong những điểm mới của Sách Trắng công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) năm 2020.
14:19 PM 26/08/2020 In bài viết này

Ngày 27/8/2020, Bộ TT&TT đã tổ chức phiên họp Ban Biên soạn xây dựng nội dung Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2020. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, Trưởng Ban soạn thảo đã chủ trì phiên họp.

Sách Trắng 2020 bổ sung số liệu đầu tư nước ngoài lĩnh vực công nghiệp CNTT - Ảnh 1.

Thứ trưởng Phan Tâm: Sách Trắng là ấn phẩm quan trọng, ý nghĩa cho công tác quản lý cũng như tuyên truyền, nâng cao hình ảnh, vị thế ngành TT&TT

Tại phiên họp, ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT thông báo Quyết định số 1267/QĐ-BTTTT ngày 28/7/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Sách Trắng 2020. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm làm Trưởng Ban và Vụ CNTT là đơn vị thường trực Ban Biên soạn.

Thông tin về tình hình xuất bản Sách Trắng 2019, Vụ CNTT cho biết Sách Trắng 2019 đã được phát hành cuối năm 2019, bằng cả tiếng Anh và Việt, được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (mic.gov.vn). Sách Trắng 2019 đã được cấu trúc lại các mục, bổ sung thêm mục mới về báo chí, truyền thông bao gồm thông tin, số liệu của các lĩnh vực: Báo chí, Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành; Thông tin cơ sở; Thông tin đối ngoại.

Sách Trắng 2019 cũng đã bổ sung thêm mục mới về phát triển công nghiệp CNTT, cung cấp thông tin về các địa phương phát triển công nghiệp CNTT và tình hình phát triển DN CNTT.

Dự kiến đề cương Sách Trắng 2020 sẽ bao gồm các nội dung: Bài tổng quan về tình hình phát triển CNTT-TT Việt Nam trong năm; Thông tin số liệu của ngành CNTT-TT; Các cơ quan, tổ chức về CNTT-TT. Một số điểm mới của Sách Trắng 2020 gồm: Đánh giá về kết quả chính thức thực hiện chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp CNTT của Việt Nam giai đoạn 2015 – 2019; Khái quát về chương trình chuyển đổi số quốc gia; Khái quát về chương trình phát triển công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sách Trắng 2020 dự kiến rà soát, bổ sung các chỉ tiêu theo Quyết định số 248/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2020: Các đơn vị trong Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, nghiên cứu, đề xuất các chỉ tiêu, khả năng thu thập được để đưa vào đề cương chi tiết Sách Trắng 2020.

Ngoài ra, Sách Trắng 2020 cũng sẽ công bố danh sách các sản phẩm, giải pháp, nền tảng công nghệ số Việt Nam (Giải thưởng Make in Vietnam). Số liệu về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp CNTT cũng sẽ được bổ sung vào, bao gồm: tổng số vốn đầu tư nước ngoài, tổng số dự án đầu tư nước ngoài và tổng số nước đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp CNTT.

Sách Trắng 2020 bổ sung số liệu đầu tư nước ngoài lĩnh vực công nghiệp CNTT - Ảnh 2.

Ảnh: bizc.vn

Vụ CNTT cho biết thêm: Sách Trắng năm 2020 sẽ có một số chỉ tiêu mới, bổ sung thêm trên nguyên tắc là các chỉ tiêu quản lý chính, tiêu biểu, đại diện sự phát triển của năm. Sách Trắng có thể tổng hợp thêm các số liệu phát triển lĩnh vực trong 3 năm gần đây, ưu tiên các chỉ tiêu trong báo cáo của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Liên Hợp Quốc (UN) để mang tính giai đoạn.

Về việc bổ sung thêm số liệu về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết việc bổ sung thêm số liệu này sẽ xác định được các DN đầu tư và căn cứ vào đó để thúc đẩy đầu tư nước ngoài cao hơn.

Vụ Hợp tác quốc tế cũng đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung thêm nội dung liên quan đến tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Nếu DN Việt Nam biết được thông tin về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi gia nhập ASEAN và việc ký kết các Hiệp định FTA thì sẽ thấy được các giá trị, các đàm phán, mở cửa dịch vụ, thị trường. Nội dung này có thể thể hiện dưới dạng bài viết.

Đề xuất bổ sung chỉ tiêu doanh thu băng rộng di động

Cũng tại phiên họp, về số liệu thống kê của lĩnh vực viễn thông, ông Trần Duy Hải, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông đề xuất bổ sung chỉ tiêu doanh thu dịch vụ băng rộng di động để thể hiện tăng trưởng doanh thu từ dữ liệu.

Ông Lê Nam Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính cho biết thêm vừa qua Bộ TT&TT đã ký kết hợp tác với Tổng cục Thống kê về công tác thống kê ngành TT&TT. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ đã có buổi làm việc với Tổng cục Thống kê để có thêm những điều tra xã hội học về các nội dung liên quan của Ngành.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết Sách Trắng là ấn phẩm quan trọng ý nghĩa cho công tác quản lý cũng như tuyên truyền, nâng cao hình ảnh, vị thế ngành TT&TT.

Theo đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị của Bộ tham gia Ban soạn thảo rà soát lại các chỉ tiêu của từng lĩnh vực, để năm 2020 số liệu được bổ sung phong phú, đảm bảo tiến độ xuất bản Sách Trắng trước ngày 20/12/2020. Các đơn vị cần nâng cao nhận thức về việc tham gia thực hiện Sách Trắng 2020 để phục vụ cho chính các đơn vị trong công tác quản lý các lĩnh vực.

Lan Phương
Xem thêm