Diễn đàn

Tích cực tuyên truyền "cái tốt" trên không gian số

Hoàng Linh 14/11/2023 21:45

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các Đảng ủy trực thuộc chủ động phối hợp chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chiều 14/11, tại Bộ TT&TT, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng bộ trực thuộc…

dang-bo-khoi-1.png
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 35 trong 5 năm qua; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và Ban chỉ đạo 35 của các đảng bộ trực thuộc. Theo đó, Đảng ủy Khối tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 35 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã chủ động phối hợp chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, mục tiêu lý tưởng của Đảng; những điểm mới về lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu và vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản, cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII, XIII của Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước.

Trong 2 năm 2022 và 2023, Đảng ủy Khối triển khai phát động và tổ chức thực hiện tốt Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều Đảng bộ đã phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gửi bài tham gia cuộc thi, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ.

Truyền thông đã 80% lên không gian số

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Internet là mặt trận chính, là chiến trường chính của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ các giá trị cốt lõi của văn hoá Việt Nam, lối sống Việt Nam, tâm hồn Việt Nam và không chỉ vậy Internet còn là kinh tế số - xã hội số”.

bt-nguyen-manh-hung-2.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Chúng ta đang tập trung vào giảm nhiều cái xấu nhưng phải làm nhiều hơn nữa việc đưa cái tốt lên mạng bởi vì bản chất của chế độ, xã hội ta, cái tốt vẫn làm chủ đạo.

Theo Bộ trưởng, gần 20% kinh tế của Việt Nam đã là kinh tế số nhưng truyền thông thì đã 80% lên không gian số. Việc quản lý không gian số thì cần phải có thể chế số, công nghệ số, con người số và văn hoá số. Và đặc biệt cần sự chung tay của tất cả các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất bộ, ngành, địa phương quản lý lĩnh vực nào trong thế giới thực thì lên không gian mạng để quản lý lĩnh vực đó. Chỉ có như vậy thì không gian mạng Việt Nam mới có thể được lành mạnh.

“Cốt lõi của không gian mạng là các nền tảng số. Ai nắm các nền tảng số thì người đó nắm gần như tất cả. Việt Nam đang sử dụng khá nhiều các nền tảng số nước ngoài. Sự chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng thì chủ yếu trên 95% là trên các nền tảng số nước ngoài”, Bộ trưởng cho hay.

Bộ trưởng cũng cho rằng bên cạnh việc quản lý nghiêm minh các nền tảng số nước ngoài thì phải phát triển các nền tảng số Việt Nam. “Chúng ta là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới có nền tảng số trong nước có số người dùng tương đương Facebook và YouTube. Không gian mạng cũng như không gian thực. Sự lành mạnh của nó phụ thuộc vào tỷ lệ cái xấu, cái độc hại. Tỷ lệ này phụ thuộc cả vào giảm cái xấu và tăng cái tốt. Chúng ta đang tập trung vào giảm nhiều cái xấu nhưng phải làm nhiều hơn nữa việc đưa cái tốt lên mạng bởi vì bản chất của chế độ, xã hội ta, cái tốt vẫn làm chủ đạo”.

trao-bang-khen-20-tap-the.jpg
Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã chỉ đạo ngăn chặn, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội (MXH); yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ các tài khoản giả mạo, những nội dung xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước.

Cùng với các biện pháp đấu tranh trực diện với các MXH xuyên biên giới, Bộ TT&TT đã triển khai đồng bộ hệ thống kỹ thuật để giám sát 24/7, tự động phân tích, chặn, lọc, xử lý, áp chế các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Bộ TT&TT cũng sớm phát hiện, xử lý nghiêm đối với các tổ chức và cá nhân đưa tin sai sự thật, xấu độc, lan truyền, phát tán nội dung xuyên tạc, vu khống, kích động trên Internet và MXH…

ong-le-quang-tu-do.jpg
Cục trưởng Lê Quang Tự Do: Bộ TT&TT phát hiện, xử lý nghiêm đối với các tổ chức và cá nhân đưa tin sai sự thật, xấu độc.

Qua việc đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ TT&TT đã chia sẻ một số bài học. Trong đó, các bộ, ngành cần phát huy việc quản lý không gian mạng cũng như thực hiện Nghị quyết 35 và có những quy chế phối hợp càng chi tiết, cụ thể, phân định trách nhiệm rõ ràng để thực hiện nhiệm vụ không bị chồng chéo.

Tiếp theo là cần kiên quyết kiên trì thực hiện nhiệm vụ này vì cuộc chiến này chắc chắn vẫn tiếp diễn và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo 35 là rất cao, cần phải nỗ lực nhiều.

Phối hợp tích cực với cơ quan truyền thông

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một trong những Đảng bộ đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện sớm Nghị quyết 35. Đảng bộ Khối đã làm rất tốt về chủ trương, biện pháp và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sự quyết liệt của các Đảng bộ trong Khối, nhất là trong triển chương trình hành động thực tiễn gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Khối.

bi-thu-nguyen-trong-nghia.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương là một trong những Đảng bộ đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện sớm Nghị quyết 35.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối cần tiếp tục chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc phối hợp, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 hiệu quả hơn nữa với các cách làm sáng tạo. Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh các cấp ủy cần đẩy mạnh phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông thực hiện nghiêm nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ, mục đích, tuân thủ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong xây dựng các tuyến tin, bài định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm.

ong-nguyen-van-the.jpg
Bí thư Đảng uỷ Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh vai trò của cấp uỷ, các cơ quan truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể, 61 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đều có cơ quan truyền thông, trang web, báo, Tạp chí và thậm chí có phát thanh truyền hình nên phải tham mưu các cấp uỷ lãnh đạo cơ quan truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong những năm gần đây, Đảng bộ Khối các cơ quan và rất trân trọng sự đóng góp của các cơ quan truyền thông. Đảng bộ Khối đã chủ động phối hợp thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước bởi khi triển khai công tác tốt mà không tuyên truyền thì không đem lại hiệu quả. Theo đó, vai trò của cấp uỷ và cơ quan truyền thông là rất quan trọng”, Bí thư Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh./.

Bài liên quan
  • Báo chí đóng vai trò chủ công trong truyền thông chính sách
    Cơ quan báo chí đóng vai trò chủ công trong truyền thông chính sách, từ hoạch định, thực thi cho đến đánh giá những tác động của chính sách nhằm xây dựng đồng thuận xã hội, tạo sự ổn định chính trị để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Tích cực tuyên truyền "cái tốt" trên không gian số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO