Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững

Thông điệp và chủ đề của ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2021 là "Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn", nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn trong việc đóng góp công cụ để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững.

Chia sẻ bài viết này

Ngày 14/10 hằng năm đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) chọn là ngày Tiêu chuẩn Thế giới. Đây là ngày vinh danh những đóng góp và hợp tác của hàng ngàn chuyên gia, tổ chức trên toàn thế giới trong hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Mỗi năm, ba tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế nói trên sẽ cùng thống nhất đưa ra một thông điệp chung cho ngày 14/10, để cho các quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của ISO, IEC và ITU, trong đó có Việt Nam, cùng hưởng ứng và tổ chức kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn Thế giới với các hình thức phong phú đa dạng.

Thông điệp và chủ đề của ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2021 đó là "Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn (Standards for SDGs - Our shared vision for a better world)" nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn trong việc đóng góp công cụ để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững. Đây là những mục tiêu toàn cầu, là mục tiêu phổ quát được thiết kế nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn - Ảnh 1.

Cụ thể, thông điệp năm nay nhấn mạnh: Các Mục tiêu phát triển bền vững nhằm giải quyết sự mất cân bằng xã hội, phát triển nền kinh tế bền vững và làm chậm tốc độ biến đổi khí hậu, hàm chứa nhiều tham vọng. Để đạt được các Mục tiêu này đòi hỏi có sự hợp tác của nhiều đối tác nhà nước và tư nhân, đồng thời cần sử dụng tất cả các công cụ sẵn có, bao gồm cả các tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp.

Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn - Ảnh 2.

Các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc

Cuộc chiến căng thẳng chống lại đại dịch toàn cầu dai dẳng cho thấy các Mục tiêu phát triển bền vững cần phải được giải quyết một cách bao trùm, nhằm củng cố các cộng đồng xã hội, làm cho chúng trở nên kiên cường hơn và công bằng hơn. Trong quá trình theo đuổi mục tiêu này, tiêu chuẩn càng trở nên thích hợp và cần thiết hơn bao giờ hết.

Toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên sự cộng tác, đó là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác và niềm tin rằng chúng ta mạnh hơn tổng thể các bộ phận hợp thành. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta đang trao quyền cho mọi người với những giải pháp trong thế giới thực để đối mặt trực tiếp với các thách thức về tính bền vững.

Hưởng ứng ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2021, Bộ TT&TT đã đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở TT&TT và các tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia.

Bộ cũng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở, tăng cường công bố, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm, dịch vụ mới, chủ lực thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông và thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh, hòa bình và thịnh vượng./.