Tổ công nghệ số cộng đồng cần đáp ứng nhu cầu thực tế cuộc sống của người dân

Đỗ Minh| 14/06/2022 08:38
Theo dõi ICTVietnam trên

Nhằm mục tiêu thúc đẩy nhanh, hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) trong các cấp chính quyền, nhất là gia tăng các giá trị thụ hưởng, lợi ích số từ các nền tảng, công nghệ số…

Mới đây, UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch số 89/KH UBND về việc "Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng (TCNSCĐ) trên địa bàn tỉnh". Đây là văn bản quan trọng thể hiện quyết tâm của Thái Bình nhằm thiết lập mạng lưới công nghệ số cộng đồng toàn diện, góp phần hỗ trợ triển khai chính phủ số, chính phủ điện tử (CPĐT) và gần hơn là 03 trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại địa phương ngày một thực chất, bền vững.

TCNSCĐ giúp người dân tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, thiết thực

Theo đó, TCNSCĐ sẽ được thành lập, triển khai ở các cấp: xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Tại đây, các TCNSCĐ hoạt động chịu sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, đơn vị địa phương. Đồng thời, quy mô hoạt động mở rộng đến từng ngõ ngách, gắn với cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, TCNSCĐ khi triển khai các nội dung phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, địa phương; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tế cuộc sống của người dân.

Tổ công nghệ số cộng đồng cần đáp ứng nhu cầu thực tế cuộc sống của người dân - Ảnh 1.

TCNSCĐ các địa phương cần tích cực thực hiện các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về CĐS

Hơn nữa, TCNSCĐ khi thành lập, hoạt động tuân thủ sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo CĐS cấp trên và hướng dẫn của Sở TT&TT và phải đảm bảo đa dạng các thành phần khối các đơn vị: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, công đoàn, doanh nghiệp, công ty…

Đặc biệt, các nhân sự tham gia TCNSCĐ đảm bảo có lòng nhiệt tình, tinh thần tự nguyện hoạt động cộng đồng, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số và khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng nền tảng, công nghệ số.

"TCNSCĐ cần tích cực thực hiện các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về CĐS; Nghi quyết số 02-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về CĐS tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tham gia hiệu quả và Mạng lưới công nghệ số cộng đồng trên phạm vi toàn quốc do Bộ TT&TT điều phối", nột dung quan trọng được Kế hoạch yêu cầu.

Đảm bào thành lập 100% TCNSCĐ xã, phường, thị trấn

Bên cạnh những quy định cụ thể trên, Kế hoạch định hướng rõ vai trò, tầm quan trọng của TCNSCĐ đối với việc triển khai chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Do đó, trách nhiệm của TCNSCĐ đối với việc xây dựng chính quyền số cần thực hiện: Tập trung hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT; các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số đã được đánh giá hiệu quả, lựa chọn.

Về kinh tế số, hướng dẫn DN, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử (TMĐT) như voso.vn, postmart.vn, mở tài khoản thanh toán điện tử…

Ở nội dung trong trụ cột cuối cùng, xã hội số: TCNSCĐ hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phụ vụ nhu cầu thiết yếu như: Y tế, giáo dục, chính sách xã hội…

Để nâng cao hiệu quả 03 trụ cột quan trọng này, Kế hoạch yêu cầu TCNSCĐ cần tập nhập gửi báo cáo định kỳ, thường xuyên qua mạng (Zalo), nhất là về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai việc sử dụng nền tảng số, công nghệ số để chính quyền các cấp nắm bắt, chỉ đạo và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở TT&TT chủ trì triển khai, hợp tác với DN, đơn vị, địa phương huy động nguồn lực, kinh nghiệm thực hiện kế hoach này, đồng thời tuyên truyền thướng xuyê, liên tục họa động của TCNSCĐ; chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc phối hợp cùng các đơn vị tháo gỡ (trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh cần rà sát, tổng hợp các nèn tảng công nghệ, phần mềm của từng ngành, lĩnh vực liên quan đến người dân, tham mưu xây dựng quy chế, hướng dẫn sử dụng gửi Sở TT&TT tổng hợp.

UBND huyện, thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo người đứng đầu chính quyền cấp xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện chịu trách nhiệm trước cấp trên về chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đối với kết quả thực hiện của TCNSCĐ.

Đặc biệt, Kế hoạch yêu cầu chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định thành lập 100% TCNSCĐ xã, phường, thị trấn, trong đó khuyến khích thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành lập TCNSCĐ (thời hạn hoàn thành trước ngày 20/6/2022).

Nguồn kinh phí triển khai được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan địa phương và theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước; huy động nguồn lực xã hội hóa và sự tham gia của cộng đồng; các nguồn lực hợp pháp khác.

Như vậy, có thể nói kế hoạch trên được Thái Bình ban hành không chỉ thêm sự khẳng định thêm quyết tâm của địa phương về việc thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và phát triển CPĐT, hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy CĐS quốc gia… quan trọng hơn còn là sự thể hiện tích cực của địa phương bám sát, triển khai Công văn số 820/BTTTT-THH ngày 09/3/2022 của Bộ TT&TT về hướng dẫn thí điểm triển khai TCNSCĐ tại các địa phương.

Theo số liệu của Bộ TT&TT, tính đến ngày 26/5/2022 đã có 26/63  tỉnh, thành phố (tăng 73,3% so với ngày 13/5/2022) đã thành lập 18.286 TCNSCĐ (tăng 90% so với ngày 13/5/2022) với 64.432 thành viên tham gia (tăng 113% so với ngày 13/5/2022), trong đó, Lạng Sơn đã hoàn thành 100% đến cấp xã. 

Về việc Hướng dẫn thí điểm triển khai TCNSCĐ tại các địa phương, Bộ TT&TT đã có văn bản số 793/BTTTT-THH ngày 5/3/2022. Theo đó, việc xây dựng Hướng dẫn thí điểm triển khai TCNSCĐ được xây dựng trên cơ sở thực tế triển khai và để triển khai mô hình này ngày càng hiệu quả, Bộ sẽ thường xuyên cập nhật, tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương để nhân rộng, phát huy các mô hình tích cực thông qua địa chỉ: https://t63.mic.gov.vn/./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Tổ công nghệ số cộng đồng cần đáp ứng nhu cầu thực tế cuộc sống của người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO