Chuyển đổi số

TP. HCM quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Chuyển đổi số

NM 22/05/2024 06:45

Trung tâm chuyển đổi số (CĐS) là đơn vị tham mưu, giúp UBND TP. Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ về triển khai, thực thi các chương trình, đề án, kế hoạch CĐS, đô thị thông minh (ĐTTM); cung cấp dịch vụ hỗ trợ CĐS cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Thành phố.

tp-hcm.jpeg
Trung tâm CĐS TP. Hồ Chí Minh cần đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ TT&TT về nghiệp vụ, chuyên môn về CĐS, ĐTTM. (Ảnh: Internet)

TP. Hồ Chí Minh đã thể hiện quyết tâm trong thực hiện CĐS khi Thành phố ban hành văn bản mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm CĐS TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, văn bản gồm 06 Chương: (1) Quy định chung; (2) Nhiệm vụ, quyền hạn; (3) Tổ chức bộ máy; (4) Chế độ làm việc, quan hệ công tác; (5) Quản lý tài chính và (6) Điều khoản thi hành.

Thể hiện rõ trong các nội dung quy định trên, Trung tâm CĐS là đơn vị tham mưu, giúp UBND TP. Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ về triển khai, thực thi các chương trình, đề án, kế hoạch CĐS, ĐTTM; cung cấp dịch vụ hỗ trợ CĐS cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp, DN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Trung tâm thực hiện các chức năng khác về CĐS phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an toàn thông tin (ATTT) của TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Trung tâm khai thác và ứng dụng tối đa các công nghệ số, dữ liệu, mở rộng hợp tác; đảm bảo vận hành các hạ tầng số, nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung; bảo đảm ATTT, ứng cứu sự cố; tư vấn, hỗ trợ các DN vừa và nhỏ thực hiện CĐS.

“Trung tâm CĐS TP. Hồ Chí Minh là đầu mối cung cấp, phát triển, triển khai và chuyển giao các sản phẩm phần mềm, phần cứng, nội dung số, các ứng dụng công nghệ và đề xuất, áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên môi trường số”, văn bản của UBND TP. Hồ Chí Minh nêu rõ.

Hơn nữa, văn bản quan trọng còn quy định cụ thể việc Trung tâm CĐS TP. Hồ Chí Minh cần đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ TT&TT về nghiệp vụ, chuyên môn về CĐS, ĐTTM; đảm bảo thực hiện báo cáo kết quả công tác và cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu chuyên ngành khi Bộ TT&TT yêu cầu theo quy định; thực hiện đầy đủ các quy định quản lý của Bộ TT&TT đối với toàn ngành.

Bên cạnh đó, đối với vấn đề kinh phí hoạt động của trung tâm thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cũng để đảm bảo mọi hoạt động của Trung tâm sớm ổn định, phát huy hiệu quả thực tế, văn bản cũng nêu rõ trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc Trung tâm CĐS báo cáo, đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định để phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

diem-phuc-vu-cds-hcm.png
TP. Hồ Chí Minh triển khai mô hình điểm phục vụ CĐS (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh (HCMC-DXCENTER) đã ra mắt vào ngày 30/1/2024. Tại lễ ra mắt Trung tâm, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Trung tâm CĐS là đơn vị quan trọng giúp Thành phố trong bước phát triển mới, hướng đến mục tiêu vận hành thành phố thông minh, CĐS trong các hoạt động của nền hành chính, nền kinh tế, hướng đến xây dựng xã hội số./.

Bài liên quan
  • TP. Hồ Chí Minh ứng dụng AI để phát triển giao thông thông minh
    Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) không chỉ tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông mà còn có những bước tiến đáng kể trong việc xây dựng hệ thống điều hành và quản lý giao thông thông minh nhằm giải quyết ùn tắc và giảm thiểu tai nạn ở khu vực phía Nam.
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Trung tâm Chuyển đổi số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO