Xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp

Minh Trang| 14/03/2022 09:16
Theo dõi ICTVietnam trên

Đó là nội dung đáng chú ý Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Phóng viên, nhà báo một số cơ quan báo chí trao đổi, tương tác với chuyên gia truyền thông nước ngoài. Ảnh: MT

Cụ thể, theo văn bản số 837/BTTTT-CBC mới ban hành, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan, địa phương nói trên thực hiện bốn nội dung công việc chính sau:

Thứ nhất là chỉ đạo rà soát, kiện toàn lại đội ngũ công chức, viên chức làm công tác truyền thông tại các bộ, ngành, địa phương mình theo hướng có bố trí bộ phận, nhân sự chuyên trách có năng lực, kinh nghiệm, được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông. 

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế làm việc liên quan, cho phép các đơn vị phụ trách truyền thông chính sách được tham gia phản biện xây dựng đối với các quy trình soạn thảo, quyết định chính sách. Xây dựng kế hoạch truyền thông ngay từ khi chuẩn bị ban hành chủ trương, chính sách và trong quá trình thực thi. 

Thứ ba, bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa theo quy định của pháp luật cho hoạt động truyền thông chính sách, tăng cường đặt hàng đối với các cơ quan báo chí - truyền thông thực hiện các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền thiết yếu, tăng kinh phí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông chính sách cho cán bộ, tăng kinh phí đầu tư, thuê dịch vụ CNTT để rà quét, phân tích, đánh giá xu hướng thông tin, thăm dò dư luận, đánh giá tác động truyền thông trong quá trình hoạch định, ban hành, thực thi chính sách...

Trước đó, theo đánh giá của Bộ TT&TT, thời gian qua, nhiều vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo thành công, một phần có sự tham gia đóng góp tích cực của công tác truyền thông chính sách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác truyền thông chính sách còn một số những tồn tại, một số cơ quan chưa quan tâm đúng mức đến công tác truyền thông và cung cấp thông tin cho báo chí. Do vậy, Bộ TT&TT đã có những đề nghị cụ thể như trên.

Việc đề nghị các cơ quan, địa phương triển khai xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp với các các nội dung công việc cụ thể của Bộ TT&TT nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Nghị quyết số 12/NQ-CP, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã giao Bộ TT&TT "Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Đa dạng hóa các biện pháp, hình thức thông tin, truyền thông, tuyên truyền, định hướng dư luận, thông tin kịp thời, khách quan, chính xác, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, tạo đồng thuận, tin tưởng của người dân, doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, biện pháp phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội".

Trong khi đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT "Hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương kiện toàn, phát triển bộ phận truyền thông để thực hiện nhiệm vụ kết nối, chủ động cung cấp thông tin, kịp thời xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành, địa phương".

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO