Hội nhập
Các quốc gia ASEAN nỗ lực phục hồi kinh tế

Các quốc gia ASEAN nỗ lực phục hồi kinh tế

Đại dịch Covid-19 không chỉ là cuộc khủng y tế đơn thuần, mà còn là một cuộc khủng hoảng đối với tất cả mọi mặt đời sống xã hội cũng như sự phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Trong những tháng qua, các nước thành viên ASEAN đã có những biện pháp của riêng từng nước để kiểm soát đại dịch COVID-19 cũng như ứng phó với các tác động kinh tế của dịch bệnh gây ra."
Truyền thông
1500 xã đặc biệt khó khăn sẽ được đầu tư hạ tầng gấp đôi

1500 xã đặc biệt khó khăn sẽ được đầu tư hạ tầng gấp đôi

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lĩnh vực dân tộc sẽ từng bước giảm nghèo bền vững cho đồng bào."